Spondylometafyseal dysplasi (SMD), Schmidt type

Spondylometafyseal dysplasi (SMD), Schmidt type er en sjelden bensykdom (skjelettdysplasi), kjennetegnet av nærsynthet, kortvoksthet og andre forandringer i skjelettet.

Diagnosebeskrivelse

Skjelettforandringene ved Spondylometafyseal dysplasi (SMD), Schmidt type kan innebære:

  • lite bekken
  • progredierende ryggskjevhet (kypho-skoliose)
  • kalvbenthet (genu valgum)
  • forkorting av lange rørknokler (f.eks. lårben)

Andre navn

SMD Scmidt type, Spondylometaphyseal dysplasia Schmidt type, Spondylometaphyseal dysplasia with severe genu valgum

Diagnosebetegnelser

ICD-10: Q77.8, ORPHA: 93316, OMIM: 184253

Les mer 

Om diagnosen

Les om spondylometafyseal dysplasi, Schmidt type hos Orphanet, på engelsk

 

 

Sist oppdatert 11.10.2023