HELSENORGE

Pyknodysostose

Pyknodysostose er en sjelden bensykdom (skjelettdysplasi) som kjennetegnes av kortvoksthet, deformiteter i hodeskallen, fingrene og kjeven, samt økt bruddtendens.

Les om pyknodysostose hos Orphanet, på engelsk

Andre ​​navn

Pycnodysostosis, pyknodysostosis

Diagnosebete​​gnelser

ICD-10: Q78.8, ORPHA: 763, OMIM: 265800

Interessefo​​​rening

Norsk interesseforening for kortvokste (NIK)

Mer infor​​​masjon

Om kortv​​oksthet

TRS har laget informasjon om ulike forhold ved å leve med sjeldne bensykdommer med og uten kortvoksthet: Medisinske forhold, fysisk funksjon - aktivitet og trening og om dagliglivet (barnehage, skole, hjemmeliv, utdanning arbeid og fritid).  Informasjonen kan være aktuell for personer med pyknodysostose og deres fagpersoner.

Les mer kortvoksthet

Om psykologiske ​​​forhold og støttetiltak ved sjeldne diagnoser

De fleste med en sjelden diagnose lever gode liv. Likevel kan det å ha en sjelden diagnose eller å få et barn med en sjelden diagnose i perioder gi utfordringer. Mange utfordringer er felles på tvers av diagnoser. Du finner informasjon om dette på en egen side.

Les om psykologiske forhold og støttetiltak ved sjeldne diagnoser

Om rettigheter og​​​ tjenester i det offentlige

Vi har samlet informasjon og lenker om dette på egne sider.

Les om rettigheter og tjenester i det offentlige
                 
 
 
 
Fant du det du lette etter?