Pyknodysostose

​TRS har ennå ikke utviklet en egen diagnosebeskrivelse for pyknodysostose. Du finner en beskrivelse på dansk hos den danske socialstyrelsen. Vi anbefaler at du leser den generelle teksten om kortvoksthet. Denne inneholder mye kunnskap og informasjon som er aktuell for personer med pyknodysostose.

Du kan lese mer om kortvoksthet her