Metatrofisk dysplasi

​TRS har ennå ikke utviklet en egen diagnosebeskrivelse for metatrofisk dysplasi. Du finner en beskrivelse på engelsk hos Orphanet. Vi anbefaler at du leser den generelle teksten om kortvoksthet. Denne inneholder mye kunnskap og informasjon som er aktuell for personer med metatrofisk dysplasi.

Du kan lese mer om kortvoksthet her