Metafyseal kondrodysplasi, Schmid type

Metafyseal kondrodysplasi, Schmid type er en sjelden bensykdom (skjelettdysplasi), kjennetegnet av moderat kortvoksthet og endringer i skjelettet.

Diagnosebeskrivelse

Andre kjennetegn er korte armer og ben, endringer i lårbeinet (coxa vara) og gangvansker.

Les mer om metafyseal kondrodysplasi, Schmid type hos Orphanet, på engelsk

Andre navn​​​

Metaphyseal chondrodysplasia, Schmid type

Diagnosebeteg​​nelser

ICD-10: Q78.5, ORPHA: 174, OMIM: 156500

Mer inform​​​asjon

Sist oppdatert 02.12.2022