Metafyseal kondrodysplasi, Jansen type

​TRS har ennå ikke utviklet en egen diagnosebeskrivelse for metafyseal kondrodysplasi, Jansen type. Du finner en beskrivelse på dansk hos den danske socialstyrelsen. Vi anbefaler at du leser den generelle teksten om kortvoksthet. Denne inneholder mye kunnskap og informasjon som er aktuell for personer med metafyseal kondrodysplasi.

Du kan lese mer om kortvoksthet her