Akrodysostose

Akrodysostose er en sjelden bensykdom (skjelettdysplasi)

Diagnosebeskrivelse

​Akrodysostose kjennetegnes av kortvoksthet, korte fingre, endringer i ansiktet og forsinket utvikling.  

And​​​re navn

Acrodysplasia, acrodysostosis

Diagnose​​betegnelser

ICD-10: Q75.5, ORPHA: 950, OMIM: 101800, 614613

Mer informasjon

Sist oppdatert 01.12.2022