Akrodysostose

 

TRS har ennå ikke utviklet en egen diagnosebeskrivelse for Akrodysostose. Du finner en beskrivelse på engelsk hos Orphanet. Vi anbefaler at du leser den generelle teksten om kortvoksthet. Denne inneholder mye kunnskap og informasjon som er aktuell for personer med akrodysostose.