Ressursside Digitalt skolestartkurs 2024

Kurset ble arrangert 14 og 15.02.2024, for foreldre/foresatte til barn med sjeldne medfødte skjelett- og bindevevstilstander, ryggmargsbrokk og dysmeli som starter på skolen høsten 2024. Her finner du informasjon som kan brukes i etterkant av kurset.

En gruppe barn som sitter rundt et bord

Informasjon om skolestart med en sjelden diagnose

På denne siden finner du informasjon som ble gitt til kurset. Presentasjoner vil bli lagt ut på denne siden i etterkant av kurset. Siden vil også være tilgjengelig etter kurset, og kan være nyttig for foreldre og lokale fagpersoner i forbindelse med skolestart.

Filmer om skolestart 

Her kan du se en liten film med noen sjeldne skolestartere

Her kan du se en film om foreldres tanker om skolestart for barn med sjeldne diagnoser.

Hv​a er T​​​​​​RS?

​Denne korte filmen forklarer hva TRS er og hva vi gjør:

Filmede presentasjoner

"Å ha et barn som skal begynne på skolen - erfaringer, bekymringer og forventninger", ved psykolog Anne-Mette Bredahl. (10 minutter)"

"Assistanse, hjelp og funksjon i skolen", ved psykolog Anne-Mette Bredahl. (10 minutter)

Nyttige læri​​n​​gsressurser om skole, tilrettelegging og rettigheter 

Barn med sjeldne diagnoser kan ha behov for tilrettelegging og tilpasning for å få en god skolehverdag. Informasjon om diagnosen og barnets behov er viktig. 

TRS har laget en egen nettside: "Skolestart og skolehverdag med en sjelden diagnose". Du finner informasjon om følgende tema:

  • ​Begynne på skolen, bekymringer og forventninger
  • Forberedelse til skolestart, sjekkliste
  • Informere andre om at barnet har en sjelden diagnose
  • Inkludering og funksjonsmangfold
  • Tilrettelegging og tilpassing i skolen for barn med sjeldne diagnoser
  • Kroppsøving og fysisk aktivitet i skolen​
  • Regelverk for tilrettelegging i skolen
  • Andre rettigheter og tjenester i det offentlige

Her finner du siden om skolestart og skolehverdag med en sjelden diagnose

 

Presentasjoner fra kurset

Pedagogiske rettigheter og muligheter

Skolestart pedagogiske rettigheter og muligheter.pdf

Å være forelder til et barn som skal begynne på skolen

Presentasjon_psykologer_skolestartkurs_2024.pdf

Praktisk tilrettelegging i skolen

Tilrettelegging i skolen ved bindevevsdiagnoser.pdf

Tilrettelegging i skolen ved ryggmargsbrokk.pdf

Tilrettelegging i skolen ved dysmeli.pdf

Tilrettelegging i skolen ved sjeldne bensykdommer.pdf

Fysisk aktivitet og deltakelse for alle, tilrettelegging i kroppsøving og fysioterapeutens rolle

Fysisk aktivitet og deltakelse for alle.pdf

Andre rettigheter i det offentlige

Andre rettigheter i det offentlige Skolestartkurs 2024.pdf

 

 

Sist oppdatert 29.02.2024