RKE sin årsrapport for 2021 er publisert

2021 ble nok et år med begrensninger, meter'n og munnbind. Men også nye muligheter åpnet seg, og digitaliseringen har foregått i ekspressfart.

Publisert 14.03.2022
Sist oppdatert 07.02.2024

Vi fikk virkelig testet våre digitale ferdigheter da vi i samarbeid med Helsedirektoratet, og med landets øvrige regionale koordinerende enheter, arrangerte et to dagers webinar om koordineringsordninger og helhetlige forløp i april.

Etter ulike digitale innspillsrunder og kunnskapsdelinger, ble også ReHabiliteringstelefonen og de regionale koordinerende enhetene del av den nasjonale koronaveilederen «Koronavirus – beslutninger og anbefalinger» våren 2021.

Vi må tilbake til 2019 for å se samme aktivitet målt i antall henvisninger via RKE. I 2021 mottok RKE 18 % flere henvisninger til rehabilitering enn i 2020. Avslagsprosenten falt noe og endte på like over 30 %. Forhåpentligvis er den nedadgående avslagsprosenten et resultat av at henvisningene blir bedre.

Vi satset betydelig i 2021 på å bidra til bedre kvalitet på henvisninger ved utvikling av en informasjonsfilm om hva en henvisning til rehabilitering i spesialisthelsetjeneste bør inneholde, og ikke minst viktigheten av at mål for pasientens rehabiliteringsprosess beskrives.

Årsrapporten beskriver i sin helhet de viktigste aktiviteter som ble gjennomført i 2021. Alle årsrapporter for RKE finner du på våre nettsider.

Årsrapporter til regional koordinerende enhet