Informasjonsfilm om henvisning med engelsk tekst

Hvordan kan vi øke helsekompetansen for alle deler av befolkningen? Regional koordinerende enhet bidrar ved å tekste informasjonsfilm på engelsk.

Publisert 25.01.2023
Sist oppdatert 07.02.2024

Rettighetsvurdere

Regional koordinerende enhet (RKE) i Helse Sør-Øst har som en av sine primæroppgaver å rettighetsvurdere alle henvisninger fra fastleger til private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med det regionale helseforetaket. I mange tilfeller opplever RKE å motta mangelfulle henvisninger, som kan bety at det ikke fremkommer medisinske opplysninger og en beskrivelse/vurdering av funksjonsnivå, som igjen indikerer hvorvidt pasienten har behov for rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. 

​​Pasientene kan læres til selv å skaffe innsyn i, og oversikt over innholdet i egne henvisninger. Det er pasientene selv som skal tenke gjennom og sette sine mål for rehabilitering, spesielt før og etter et opphold. Pasientens mål og motivasjon er vesentlig for henvisning til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.

RKE ønsker å bidra til å øke kvaliteten på henvisninger, ved blant annet å bevisstgjøre pasienter og henvisere på innholdet i egen henvisning. 

Informasjonsfilm om henvisning til rehabilitering

Informasjonsfilmen som ble laget i 2021 beskriver hvilken informasjon en henvisning til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten må inneholde for å kunne vurdere pasientens behov, og hvilket tilbud som passer best. Det er også utarbeidet en sjekkliste som beskriver hva en henvisning bør inneholde

Sjekkliste for henvisning til rehabilitering​

For å forsøke å nå flere ​deler av befolkningen er informasjonsfilmen publisert med engelsk tekst

​How to write a referral to rehabilitation

​​This film describes what a referral must contain, and which points are most important to think through before sending a referral to rehabilitation in specialist health services

RKE wants to contribute to increase the quality of referrals for rehabilitation, by, among other things, making patients aware of the content of the referrals. In many cases, information about medical information and a description of functional level that indicates whether the patient needs rehabilitation in the specialist health service, is not provided.

Patients can get access to, and get an overview of the content of their own referrals themselves. Patients must think through and set their goals for rehabilitation, especially before and after a stay. The patient's goals and motivation are essential for referral to rehabilitation in the specialist health service. ​

 

​​

​​