HELSENORGE

Samarbeid med ikke-helsefaglige studenter

Hvis du er student og ønsker å samarbeide med innovasjonsenheten, kan du enten komme i kontakt med oss ved en informasjonsdag ved studiestedet eller ved at du selv tar kontakt ved å følge prosessen under.

Som ikke-helsefaglig student ved Sunnaas sykehus kan du bidra med å utvikle nye tjenester og produkter, undersøke forhold mellom mennesker og teknologi eller bruke nye modeller for å forstå, og løse spesialisthelsetjenestens utfordringer.

Vi legger forhold til rette for studenter på ulike nivå. Tilbudet vil være ulikt ut fra hvilket utbytte sykehuset kan forvente. Tilgang til pasienter og ansatte kan dermed være mer begrenset enn ønsket. Desto viktigere er det at du/dere tenker godt igjennom hva dere virkelig trenger.

Tilbud om samarbeid etter st​​udieg​​​​rad

Oversikten viser grunnformen i samarbeidet, men etter hvert som vi blir kjent med hverandre kan tilbudet bli noe annerledes.​​​​

​​Videregåe​​nde sk​ole

 • ​Informasjon ved innovasjonsrådgiver: 1-2 timer
 • Tilgang til pasient/pårørende: nei
 • Tilgang til ansatte: nei – faglig veileder: nei

Bac​helor

 • ​Inf​ormasjon + formelt ved innovasjonsrådgiver: 1-2 timer
 • Tilgang til pasient/pårørende: inntil 2 timer
 • Tilgang til ansatte: inntil 2 timer 
 • Faglig veileder: nei

Maste​​r

 • Informasjon + formelt ved innovasjonsrådgiver: 1-2 timer
 • Tilgang til pasient/pårørende: ja
 • Tilgang til ansatte: ja
 • Faglig veileder: kanskje, ved innovasjonsenheten ved kapasitet

Doktor​grad

 • ​Etter avtale med forskningsledelsen ​

Prosess for studentsamarbeid

 1. Innledende henvendelse i Induct

  Opprett bruker i Induct og beskriv ditt ønske om samarbeid med oss i innovasjonsenheten.

  Våre ressurser som tid, tilgang på pasienter, ansatte og lokaler er begrenset, så ikke be om mer enn du virkelig trenger

  Registrer din henvendelse i Induct
 2. Innovasjonsenheten vurderer henvendelsen

  Kriterier for at vi kan inngå et samarbeid er

  • om valgte tema er aktuelt innen rehabilitering, enten for pasienter/pårørende, ansatte eller drift

  • om vi har kapasitet til å ivareta kontaktpersonrolle for flere studenter på tidspunktet

  • om temaet er av faglig interesse i aktuelt miljø i sykehuset

  Du får tilbakemelding på henvendelsen vanligvis i løpet av en til to uker. Der får du også navn og mailadresse til din studentkontakt i innovasjonsenheten.

  Oversikt over utfordringer vi ønsker løst
 3. Første møte

  Om samarbeid er aktuelt inviteres du til første møte med innovasjonsrådgiver, fortrinnsvis virtuelt.

  Programmet utformes ut fra aktuell problemstilling, men inneholder ikke møte med pasienter eller ordinære ansatte. Programmet vil som regel inneholde informasjon om Sunnaas sykehus, om rehabilitering, pasientgrupper og deres vanlige utfordringer, og litt om hvordan det er å være student i innovasjonsenheten.

  Flytskjema om rettigheter
 4. Send inn aktuelle dokumenter og erklæringer

  Hvis det er behov for flere møter for gjennomføring av studiet må du fylle ut og levere en del dokumenter. Taushetsplikt, egenerklæring helse, opptaksbegrensning for lyd og bilde og indivduell avtale (ikke aktuelt for gruppeoppgave) fylles ut og sendes samlet.

  Hvis dere er en studentgruppe bestemmer dere én kontaktperson som sender dokumentene samlet. Dokumentene lagres i sykehusets arkiv.

  Egenerklæringskjemaer for studenter
 5. Oppstart i sykehuset

  Som student behandles du i hovedsak som en av våre ansatte. I tillegg forventer vi at du holder deg til avtaler, benytter Induct, informerer studentkontakt ved endringer i arbeidsplaner og forholder deg til interne retningslinher. Ved oppstart i sykehuset får du innføring i temaer som smittevern, brannvern og ID-kort. Student ved opphold i sykehuset bærer ID-kort og en oransje button merket "student" godt synlig.

  Mal for onepager som beskriver studentens oppgaver. En side før oppstart, en side ved oppgavens slutt
 6. Levere fremdriftsplan og informasjonsskriv

  1. Du leverer fremdriftsplan for samarbeidet. Fremdriftsplanen skal inneholde dato for oppstart og avslutning. Dato for når du ønsker intervju, observasjoner og/eller praktisk samarbeid.

  2. Du leveren en en-sider om prosjektet. Mal for dette får du av innovasjonsrådgiver.

  3. Du intervjuer eller observerer pasienter og/eller ansatte:

   1. Hvis du ønsker å intervjue eller observere pasienter og/eller ansatte må du utarbeide informasjonsskriv og sende til kontaktpersoner. Denne må godkjennes av klinikkledelsen og lege om pasienter er involvert. Godkjenning tar minimum en uke.

   2. Du fyller ut en mal for infoskriv med samtykke

  Mal for informasjonsskriv med samtykke
 7. Forberedelse til møte med pasient/ansatt

  Studentkontakten din koordinerer tid og møtested for aktuelle ansatte eller pasienter, og leverer ut informasjonsskriv.

  Videokonferanse benyttes dersom det er mulig. Vi bruker Join, en sikker videokonferanseløsning fra Norsk Helsenett, og sender deg invitasjon til å bruke det.

 8. Presentasjon ved avsluttet arbeid

  Vi lagrer den skriftlige rapporten din i Induct. Du oppdaterer en-sideren om prosjektet og du holder eventuelt en muntlig presentasjon av arbeidet til involverte fagpersoner.

Fant du det du lette etter?