En person som skriver på en tavle

Ikke-helsefaglige studenter

Sunnaas sykehus ønsker studenter som går på studier som ikke er helsefaglige til å samarbeide med oss. Det kan for eksempel være studier som informatikk, design, miljø, endringsledelse og mekanikk. Vi tar imot studenter på flere ulike studienivåer. Her kan du se hvordan et slikt samarbeid vanligvis foregår.

Som ikke-helsefaglig student ved Sunnaas sykehus kan du bidra med å

 • utvikle nye tjenester og produkter
 • undersøke forhold mellom mennesker og teknologi
 • forstå og løse spesialisthelsetjenestens utfordringer ved å bruke nye modeller​

Sykehuset vurderer samarbeidet ut fra forventet nytte, innsats og tidsbruk. Tilgang på ansatte og pasienter er svært begrenset, så tenk nøye gjennom hva du virkelig trenger.

Oversikten viser grunnformen i samarbeidet, men etter hvert som vi blir kjent med hverandre kan tilbudet bli noe annerledes.​​​​

​​Videregåe​​nde sk​ole

 • ​informasjon ved innovasjonsrådgiver: 1-2 timer
 • tilgang til pasient/pårørende: nei
 • tilgang til ansatte: nei 
 • faglig veileder: nei

Bac​helor

 • ​Inf​ormasjon + formelt ved innovasjonsrådgiver: 1-2 timer
 • Tilgang til pasient/pårørende*: inntil 2 timer
 • Tilgang til ansatte*: inntil 2 timer 
 • Faglig veileder: nei

Maste​​r

 • Informasjon + formelt ved innovasjonsrådgiver: 1-2 timer
 • Tilgang til pasient/pårørende*: ja
 • Tilgang til ansatte*: ja
 • Faglig veileder: kanskje (hvis innovasjonsenheten har kapasitet)

Doktor​grad

 • ​Etter avtale med forskningsledelsen ​

*For innhenting av personlige data må lovverk for personvern og etiske retningslinjer følges. Det er ulike krav i forhold til grad av sensitivitet. 

Studentfaglig veileder

Ved eget studiested 

Studentkoordinator i Sunnaas

Administrative oppgaver: arrangere oppstartmøte med behovshaver, gi generell omvisning og informasjon om Sunnaas, egenerklæringer, onepager, Induct, ID-kort, fysisk lokasjon, generell informasjon til klinikkledelse, sikre at lånt utstyr leveres tilbake m.m.

Faglig kontakt i Sunnaas/ behovshaver

Nøyere introduksjon til tema, (rapporter, statistikk, spesifikt utstyr, erfaringer ol.), svare på temarelaterte spørsmål underveis, samt å initiere samarbeid med aktuelle interessenter. 

Prosess for studentsamarbeid

Før: 1. Vurder sykehusets utfordringer

Kan sykehusets egne utfordringer friste deg? Dette er oppgaver som vi tror studenter eller næringsliv kan hjelpe oss med. Behovet er beskrevet og vi har alt kontaktperson eller problemeier. Det sikrer raskere start av oppgaven.

Her finner du en oversikt over utfordringer vi ønsker løst.

Før: 2. Eller formuler din egen forespørsel

Vi tar også imot henvendelser på temaer vi ikke selv har etterlyst og vi vurderer da hvor relevante de er for oss og hvem som i så fall må involveres for å ta avgjørelsen.

Før: 3. Innledende henvendelse i Induct

Opprett en bruker i porteføljesystemet Induct og beskriv ditt ønske om samarbeid.

Vanligvis vil en studentoppgave legges åpent tilgjengelig etter at samarbeidsperioden er over. Om studenten har en ide eller løsning som skal brukes videre i studier eller i kommersialisering kan oppgaven forbli lukket og det etableres egne avtaler.

Registrer din henvendelse i Induct

Før: 4. Henvendelsen mottas av tjenesteteam for innovasjon

Kriterier for at vi skal inngå et samarbeid:

 • At valgte tema er aktuelt innen rehabilitering, enten for pasienter/pårørende, ansatte eller drift.
 • At vi har kapasitet til studentkoordinator og faglig ressurs. 
 • At temaet er av faglig interesse i aktuelt miljø i sykehuset.

Henvendelsen går først til tjenesteteam for innovasjon som behandler og besvarer henvendelsen i løpet av en til to uker.

Før: 5. Studenten sender inn dokumenter før oppmøte

For samarbeid med sykehuset er det dokumenter som må fylles ut for å sikre personvern og helsekrav. Send inn erklæringer to uker før oppmøte. Først når disse er godkjente har du adgang til sykehuset. 

Mange studenter fra ikke-helsefaglige studier har vanligvis en individuell avtale som skal underskrives av studiested og Sunnaas sykehus. Vi ber om at denne sendes til oss så fort som mulig. Dette ansvaret ligger til student og studiested.

 

Egenerklæringskjemaer og avtaler for studenter, hospitanter og tjenesteleverandører

Under: 6. Innledende møte er digitalt

Vi bruker som regel Teams i første møte og agendaen er kort informasjon om Sunnaas sykehus, rehabilitering og pasientgrupper. 

Vi utdyper temaet studenten har valgt, og snakker om muligheter og begrensninger studenten kan møte. 

Har du spørsmål om rettigheter til arbeidet du gjør, kan du ta det opp på dette møtet.

Under: 7. Studenten møter opp i sykehuset

Som student behandles du i hovedsak som en av våre ansatte. Samtidig forventer vi av deg at du forholder deg til avtaler og interne retningslinjer, gir studentkoordinator beskjed ved endringer og lignende.

Du vil få informasjon om smittevern, brannvern og ID-kort. Student i sykehuset bærer i tillegg en oransje button “student” godt synlig.

Under: 8. Studentens egenpresentasjon

En "onepager" med informasjon om deg, ditt studie og hva slags informasjon du vil samle inn. Denne blir brukt i intern kommunikasjon i sykehuset og henges opp i idélab for å vise studentene og prosjektene vi har for tiden.

Denne skal være på norsk og studentene skal levere den ut til alle de samarbeider med. Må være ferdig før kontakter etableres.

Mal for studentpresentasjoner - oppstart og slutt.pptx

Under: 9. Observasjoner, intervjuer, workshops med ansatte, pasienter eller pårørende

Dette må forberedes svært godt. I samarbeid med studiested forventer vi at studenten søker og får godkjent nødvendige krav til etikk datasikkerhet og/eller andre krav. Vi vil etterspørre dette før kontakt med informanter startes.

Se:

 

Under: 10. Holde ressursrammer

Jevnlige møter med studentkoordinator kan sikre at avsatte rammer for arbeidet opprettholdes eller justeres, slik at det ikke går unødvendig ut over klinikeres arbeidstid. 

Etter: 11. Ved studieperiodens avslutning

Studenten leverer lånt utstyr tilbake og gir beskjed om prosjektrapport kan legges åpent i Induct eller ikke.

Etter: 12. Studentpresentasjonen

Studenten forventes å presentere sitt arbeid for involverte i sykehuset, muntlig eller skriftlig, slik at vi kan lære av studentens arbeid. I tillegg vil vi ha en oppdatert onepager av utført arbeid. 
 
Og ved dette håper vi at studenten har fått kunnskap om helsevesenet som mulig fremtidig arbeidsplass og at vi har fått forslag til løsning på ett av våre mange utfordringer.

Sist oppdatert 26.06.2024