Fagkurs

Intelligent helse – fremtidens rehabilitering 2023

Velkommen til konferanse om intelligent helse og fremtidig rehabilitering. Med vekt på brukerperspektiver tar vi sikte på å bygge broer mellom interessenter og gi oppdatert innsikt i rehabiliteringsteknologi.

Passert
19.
oktober
2023
2 dager
  1. 19. okt. 2023, 08:30 - 16:00
  2. 20. okt. 2023, 08:30 - 14:30
Påmelding

Tid og sted

Når

  1. 19. okt. 2023, 08:30 - 16:00
  2. 20. okt. 2023, 08:30 - 14:30

Arrangør

Konferansen arrangeres i samarbeid mellom Sunnaas Rehabilitation Cluster og Intelligent helse ved OsloMet

Påmelding

Om konferansen

Det er med stor glede vi inviterer deg til Intelligent helse - fremtidens rehabilitering 2023! Konferansen fokuserer på helseteknologi og klinisk rehabilitering, og tar for seg temaer som:

  • Persontilpasset medisin
  • Virtuell virkelighet (VR)
  • Assistert teknologi 
  • Kunstig intelligens i rehabilitering

Kommunale helsevesen, nasjonale helsemyndigheter og akademia er sentrale i utvikling av fremtidens helseteknologi, og konferansen har som mål å fremme samarbeid og engasjement blant relevante parter. 

Program og påmelding

Program og lenke til påmelding på OsloMet sine nettsider

Pris

Early bird-billetter

Frist for påmelding med early bird-billetter: 31. august. 

Ordinær deltaker: Kr 2 000
Student: Kr 350

Billetter kjøpt etter 31. august

Ordinær deltaker: Kr 2 400
Student: Kr 500

Ansatte

Ansatte ved OsloMet og Sunnaas sykehus: Kr 800 

Målgruppe

Fagfolk, forskere, studenter, næringsliv, teknologiske bedrifter, innovative miljøer m. fl.

Praktisk informasjon 

Konferansen foregår på engelsk, og arrangeres i samarbeid mellom Sunnaas Rehabilitation Cluster og Intelligent helse ved OsloMet

Kontakt