Vi deltar på Arendalsuka 2024

Under årets Arendalsuke belyser vi temaene sosiale utfordringer etter hjerneskade, og hvordan helsetjenesten er rigget for å ta vare på pasienter med komplekse behov.

Publisert 05.07.2024

Viktig arena for synliggjøring  

Arendalsuka er en partipolitisk uavhengig nasjonal arena hvor aktører innen politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og fremtid.  

- Arendalsuka gir oss mulighet til å løfte saker som er viktig for oss, til å lytte til debatter som angår oss og knytte kontakter med fagfolk, embetsverk, politikere og engasjerte personer, sier kommunikasjonsdirektør Anita Moe Larsen. Vi ønsker økt synligheten på rehabilitering, og på hvilken samfunnsnytte og verdien den tilfører.  

Dette er femte år på rad vi deltar med egne arrangement under Arendalsuka. Også i år er vi godt representert med faglige bidrag på tema som er viktige for oss.  

Sosiale utfordringer etter hjerneskade 

Vi snakker ofte om at pasientene skal tilbake til skole og arbeid, men hva med tilbake til friminuttet og det sosiale livet? Etter ervervet hjerneskade er vi ofte opptatt av å utrede og behandle de fysiske og kognitive vanskene mange kan få. Det er imidlertid mange som erfarer ensomhet og sosial isolasjon, og ofte er det de sosiale og mellommenneskelige endringene som skaper størst utfordringer på sikt. 

I samarbeid med Personskadeforbundet ønsker vi å øke forståelsen av sosiale utfordringer etter hjerneskade. Vi har også med oss brukerutvalget og Sunnaasstiftelsen. Som introduksjon til tematikken løfter vi to prosjekter om temaet: 

Når: Mandag 12. august, kl. 16.30-17.15
Hvor: Hjerneteltet i Arendal 

Arendalsuka: Sosiale utfordringer etter hjerneskade 

Komplekse rehabiliteringsbehov: Ser vi hele pasienten? 

Vi etterlyste et kapittel om rehabilitering i Helse- og sykehusplanen. Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024-2027 kom i mars 2024 og da var det med. Men hva fikk vi? Hvilke behov finnes? 

Pasientene er på en livslang reise, og de bryr seg ikke om hvem som skal levere hvilken tjeneste. Det tar tid å erkjenne betydningen og langsiktig konsekvens av skade eller sykdom, og å ta inn over seg hva som ble en varig funksjonsnedsettelse. Funksjonsnedsettelse er heller ikke en statisk ting, den endrer seg i takt med pasientens livsfaser, eller følgeskader oppstår over tid. 

Pasientene som kommer til Sunnaas sykehus har ofte behov for mer enn fysikalsk rehabilitering og de som er utsatt for ulykker trenger også hjelp til å håndtere mentale belastninger. Dette stiller store krav til vår kompetanse og samarbeidsevne. Vi må derfor diskutere hvordan vi kan rigge oss faglig og organisatorisk for å møte disse behovene. 

Doktorgradskandidat og psykologspesialist Anja Schancke Sundet vil gi oss et bilde på hva pasienter sliter med, slik at vil blir bedre kjent med pasienters behov. Ingvild Aasen Tryggestad fra Riksrevisjonen belyser funnene i den seneste rapporten om rehabilitering, og moderator Kathi Sørvig knytter det opp mot nasjonal helse og samhandlingsplan, og andre styrende dokumenter. Styreleder og tidligere kommunedirektør i Drammen kommune, Elisabeth Enger, deler det kommunale perspektivet. 

Politikere og fagpersoner i panelet vil få spørsmål om hvordan de ser for seg å møte utfordringene både med økt behov for spesialkompetanse i spesialisthelsetjenesten og i kommunene, og hvordan vi skal ivareta pasientenes komplekse behov. Riksrevisjonen påpeker at 85% av kommunene ikke har lovpålagte rehabiliteringstjenester tilgjengelig, og at pasienter ikke får den behandlingen de trenger. Vi trenger politisk vilje og handlekraft for å møte disse utfordringene. 

Med utgangspunkt i Riksrevisjonen rapport på rehabilitering og regjeringens svar gjennom Nasjonal helse og samhandlingsplan, inviterer vi til debatt. Rundt bordet har vi samlet stemmer fra fag, bruker, brukerutvalg, kommune og politikk. 

Når: Tirsdag 13. august, kl. 12.15-13.15 
Hvor: Clarion Hotell Tyholmen i Arendal 

Arendalsuka: Komplekse rehabiliteringsbehov: Ser vi hele pasienten? 

Om Arendalsuka 

Arendalsuka byr på mer enn 1900 arrangementer og 200 stands i Arendal sentrum fra 12. til 16. august. Arrangementene er gratis og samler mange tusen deltakere fra hele landet over de fem dagene. Du kan følge de fleste arrangement digitalt. 

Arendalsuka 2024