Podkastlyd som tekstversjon:

MMC blære tarm og seksualliv

I denne podkasten snakker overlege Marie Hoff med spesialsykepleier Karen Grimsrud om utfordringer og løsninger på tarm og blære for personer med ryggmargsbrokk. I tillegg prater de om hvordan man kan tilrettelegge for et godt seksualliv.

Hei, jeg heter Marie Hoff, og jeg jobber som lege på det som heter TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser.

0:19
Og nå sitter jeg her sammen med Karen Grimsrud, som også jobber der. Kanskje du vil si litt om deg selv?
 ja Karen Grimsrud altså som har jobbet på tvers i snart 20 år. Sykepleier spesialsykepleier blant annet helsesøster.
0:40
Og det vi har tenkt å snakke om i dag, karen, det er.
0:44
Personer med ryggmargsbrokk.
0:47
Og som har da utfordringer knyttet til det med å tisse og bæsje eller altså utfordringer knyttet til hvordan blære og tarm fungerer. Kanskje vi skal vinne? Skal vi begynne med blæra? Ja, jeg tror vi gjør det. Det høres fornuftig ut. Det er jo slik at personer med ryggmargsbrokk har en skade i ryggmargen som påvirker som regel kroppen nedenfor skadenivå, og de har lammelser og det.
1:19
Veldig mange har også lammelser i ja, både blære og tarm da.
1:24
Går det an å si noe om hvordan blir det å fungerer? Presentasjonen med ryggmargsbrokk? Ja de e veldig mange har jo problemer med både å tømme blæren effektivt, sånn som vi gjør.
1:40
Allerede fra spedbarnsalder faktisk, selv om man ikke merker det så godt, når barna likevel bruker bleier.
1:46
Og det har også problemer med å ha nok muskulatur til å holde tilbake urin til de nå frem til et toalett eller et passet sted.
Ja.
1:57
Så det du sier er at muskulaturen, altså selve blæren, har lammelser ja mm. Muskulaturen ytterst til.
2:08
Urinrøret fungerer heller ikke, så de kan både få problemer med at få tisset, men også at de lekker, da begge deler mm.
2:19
Ja, hva gjør man da da? Ja.
2:22
Det viktigste er jo faktisk å få tømt blæren. Vi som er helsepersonell. Vi vi vet jo ofte mye om at det å ikke tømme blæren, det får jo store konsekvenser både i form av urinveisinfeksjoner, men også at urinen kan presses oppover igjen til nyrene som jo er de organene som lager urin.
2:50
Er det er er farlig og kan føre til sviktende nyrer og virkelig ødelagte nyrer. Og det er jo.
3:00
Farlig, du sa det skjønner jeg, men du sa også at det kan føre til urinveisinfeksjoner. Hvorfor e kan urin i blæra?
3:10
Føre til urinveisinfeksjoner.
3:13
Ja, d når vi er vi er laget sånn alle de organene vi har, enten det er mellomøret eller hva det er som er ment å tømme seg eller ment å ha en utluftning. Altså alle organer trenger å tømme seg, enten det er bihuler eller hva det er, og slik er det med blæren også det som er ment å komme ut og som ikke får kommet ut. Der blir det en opphopning av mikrober av bakterier, og de de kommer jo ofte også fra.
3:41
Tarmen fordi at det er naturlig med mye bakterier i underlivet da.
3:48
Så sa du at e vi må få tømt blæra.
25:49
Føler seg friere når det gjelder det med avførings problematikk. Det er veldig mye godt utstyr og få kjøpt.
25:56
Nå eller det er laget veldig mye godt utstyr etter hvert.
26:01
Og det må være fysisk aktiv. Mange føler seg mye tryggere når de da har poser på magen. Det til og med det kan også skyldes tavern kan også skyldes via den posen på magen eller via den åpningen, sånn at man også får kontroll.
26:19
Hvis man skal for eksempel skal være fysisk aktiv mm. Så det er mange muligheter egentlig.
26:27
Fint å ha.
26:29
Hadde hørt mye.
26:31
Og lært mye om dette med hvordan blæra fungerer og hva man kan gjøre, og hvordan tarmen fungerer og hva man kan gjøre.
26:40
Er det noe annet du synes det er viktig å få sagt om?
26:44
Em ja om dette, og om personen rygger språk i dette mm. Jeg tenker jo alltid på det med sex. Jeg da vet du.
26:56
Fordi de som har ryggmargsbrokk har de samme følelse.
27:00
Noe som oss andre. De samme lengslene etter nærhet og kroppskontakt og seksualitet.
27:09
Em vi har porteres, har skrevet et hefte som heter seksual.
27:15
Setet og ryggen språk.
27:17
Hvor vi tar opp disse tingene, og det er klart at for noen kan det føles vanskeligere å prøve ut sin seksualitet sammen med et annet menneske. Hvis man har lekkasjer eller problemer med blære å ta med urin og tarmfunksjon, så da.
27:36
Vi lever og si at når det finnes så mye god hjelp å få at man kan ikke autorisere seg for samleie, for eksempel at man kan være sikker på at man kan få tømt seg på en grei måte som man ikke har lekkasjer under et samleie, eller når man er intimt sammen med et annet menneske, så er det absolutt muligheter for å få det til, og det skal ikke være noen hindring og mennesker med ryggmargsbrokk. De har sex.
28:05
Det har de altså.
28:10
Veldig bra.
28:11
Em.
28:13
Jeg har lest noe forskning tror jeg på at e det er fælt. De opplever det vanskelig. Dette med lekkasje av både hud.
28:22
Avføring, men de er nok.
28:24
Mest opptatt av dette med lekkasje av avføring. Stemmer det med din oppfatning? Absolutt, absolutt. Det det e helt enig er også lest studier på det og, og det stemmer med vår erfaring, og det gjør det absolutt altså, så det er viktig å få til ordentlig systemer. Ja, for litt tiss altså. Det er jo altså, det kan jo skje andre, og det er jo ikke det, men men det med avføring er jo ødelegger jo veldig.
28:55
For eksempel noe som jeg vet du har vært opptatt av? Ja, vi har. Det er jo e kunne jo snakket masse om den overgangen når barn er små og når de skal begynne å gå på do selv og alle de tingene som er ikke så enkelt når det gjelder denne diagnosen.
29:13
Em selvstendighet. Der vil vi jo at barna blir.
29:20
Selvstendige så langt det er mulig så tidlig som mulig helst, og det er for også få en mestringsopplevelse og en trygghet på at jeg har.
29:29
Kontroll med kroppen min selv, det er jo ganske grunnleggende.
29:36
Når det er sagt, så er det noen som alltid vil trenge assistanse også på grunn av sine store store funksjonshemninger. Rett og slett.
29:44
Og da må de.
29:46
Lær får hjelp til å lære og be om hjelp på en god måte. Altså barna må selv kunne instruere en hjelper at jeg vil ha det sånn og sånn og sånn, og det skal være sånn og sånn. Det synes jeg er kjempeviktig, for da er det ikke den voksne som kommer inn og overstyre, men barnet selv får grep om sin kropp og sentralt spørsmål er, trenger du hjelp?
30:08
Ja og ikke bare gå inn og hjelpe absolutt absolutt, og at at voksne må være litt.
30:14
Em venter litt og høre hva barnet ber om dette har jeg selv gjort mange, mange ganger på tv, s og barna kan og vet å forteller.
30:26
Foreldre til barn kan ofte tenke å nei og nei. Hva slags liv skal det bli med disse lekkasjene? Og dette med hadde det ikke vært for dette med de lekkasjene som skulle rullestolen ikke vært noe problem.
30:40
Men til, det er å si at vi treffer jo så mange voksne som lever gode, interessante liv som har kontroll på disse tingene som har med blære og tarm å gjøre. Selv om det kanskje koster litt mer strev i hverdagen.
30:58
Sånn at det er mange, mange måter å leve livet på, og det er det å ha problemer med å lære og ta med funksjon. Det er ikke til hinder for å kunne leve et godt liv.
31:10
Det er jeg. Det synes jeg er veldig viktig å få frem.
31:14
1000 takk varen dere synes jeg var en god avslutning på det hele, så takk for at du kom hit da.
31:20
Og at vi fikk snakket om.
31:22
Personer med ryggmargsbrokk på denne måten. Og takk for meg.
31:31
Mm.​


Sist oppdatert 04.01.2023