Progressiv ossøs heteroplasi

Progressiv ossøs heteroplasi (POH) er en sjelden bensykdom (skjelettdysplasi), karakterisert av fremadskridende (progredierende) bendannelse utenfor skjelettet.

Diagnosebeskrivelse

​​​Andre navn

Progressive osseous heteroplasia, familial ectopic ossification

Diagnosebetegne​​​lser

ICD-10: M61.5, ORPHA: 2762, OMIM: 166350

Informasjon om progr​​essiv ossøs heteroplasi

En powerpointpresentasjon (pdf), laget av overlege Lena Lande Wekre ved TRS, gir informasjon om diagnosen POH, diagnostisering og behandling, .

Se presentasjonen om POH

Den offentlige informasjonsportalen Orphanet har informasjon om POH.

Les en beskrivelse om POH på engelsk hos Orphanet

Interesseforen​​ing

Det finnes enda ikke norske forening for POH, men internasjonale foreninger har gode nettsider med informasjon om POH.

POHA - Progressive Osseous Heteroplasia Association

FOP - friends, en forening for fibrodysplasia ossificans progressiva og lignende tilstander

Mer inform​​​​asjon

Sist oppdatert 01.12.2022