Melnick-Needles syndrom

Melnick-Needles syndrom er en sjelden medfødt bensykdom (skjelettdysplasi) kjennetegnet av kortvoksthet, ansikts- og skjelettforandringer.

​Diagnosebeskriv​else

Melnick-Needles syndrom tilhører diagnosegruppen otopalatodigitale syndromer​.

​Les mer om Melnick-Needles syndrom hos Orphanet, på engelsk

​​Andre navn (synonymer)

​Melnick-Needles osteodysplasty

Diagnos​​​ebetegnelser

ICD-10: Q 77.8, ORPHA: 2484, OMIM: 309350

Mer in​formasjon

Sist oppdatert 29.06.2023