Hypofosfatasia

​Hypofosfatasia, også kalt HPP, er en sjelden arvelig tilstand kjennetegnet av blant annet endringer i skjelettet og økt bruddtendens. TRS har enda ikke utviklet en egen diagnosebeskrivelse for hypofosfatasia. I første omgang har vi tilgjengeliggjort en powerpointpresentasjon (pdf) om HPP med informasjon om diagnosen, diagnostisering og behandling, laget av overlege Lena Lande Wekre ved TRS.

Brukerforeninger for personer med hypofosfatasia

Det finnes enda ikke norske foreninger, men flere internasjonale:

Les mer

Vi anbefaler at du leser den generelle teksten om sjeldne bensykdommer. Den inneholder kunnskap og informasjon som kan være aktuell for personer med hypofosfatasia.

Fant du det du lette etter?