Hypofosfatasia

​Hypofosfatasia, også kalt HPP, er en sjelden arvelig tilstand kjennetegnet av blant annet endringer i skjelettet og økt bruddtendens. TRS har enda ikke utviklet en egen diagnosebeskrivelse for hypofosfatasia. Du kan lese en beskrivelse på engelsk hos Orphanet.

Vi anbefaler at du leser den generelle teksten om sjeldne bensykdommer. Den inneholder kunnskap og informasjon som kan være aktuell for personer med hypofosfatasia.

Fant du det du lette etter?