Hajdu-Cheneys syndrom

Hajdu-Cheneys syndrom er en sjelden arvelig bensykdom (skjelettdysplasi), som kjennetegnes av blant annet progredierende benskjørhet (osteoporose).

Diagnosebeskrivelse

Personer med Hajdu-Cheneys syndrom kan ha forandringer i ansiktet og tennene. I noen tilfeller forekommer også endringer i nyrene.

Les mer om Hajdu-Cheneys syndrom hos Orphanet, på engelsk

Andre n​avn

Acroosteolysis dominant type, acrodentoosteodysplasia, arthrodentoosteodysplasia og Cheneys syndrom.

Diagnosebeteg​nelser

ICD-10: M89.5, ORPHA: 955, OMIM: 102400, 102500

Mer infor​masjon

   

Sist oppdatert 26.04.2023