HELSENORGE

Hajdu-Cheneys syndrom

Hajdu-Cheneys syndrom er en sjelden arvelig bensykdom (skjelettdysplasi), som kjennetegnes av progredierende benskjørhet (osteoporose) og forandringer i ansiktet og tennene. I noen tilfeller forekommer også endringer i nyrene.  

Les mer om Hajdu-Cheneys syndrom hos Orphanet, på engelsk

Andre n​avn

Acroosteolysis dominant type, acrodentoosteodysplasia, arthrodentoosteodysplasia og Cheneys syndrom.

Diagnosebeteg​nelser

ICD-10: M89.5, ORPHA: 955, OMIM: 102400, 102500

Mer infor​masjon

Om sjeldne bensyk​dommer

TRS har laget informasjon om ulike forhold ved å leve med sjeldne bensykdommer: Medisinske forhold, fysisk funksjon - aktivitet og trening og om dagliglivet (barnehage, skole, hjemmeliv, utdanning arbeid og fritid).  Informasjonen kan være aktuell for personer med Hajdu-Cheneys syndrom  og deres fagpersoner.

Les om sjeldne arvelige bensykdommer

Om psykologis​ke forhold og støttetiltak ved sjeldne diagnoser


De fleste med en sjelden diagnose lever gode liv. Likevel kan det å ha en sjelden diagnose eller å få et barn med en sjelden diagnose i perioder gi utfordringer. Mange utfordringer er felles på tvers av diagnoser. Du finner informasjon om dette på en egen side.

Les om psykologiske forhold og støttetiltak ved sjeldne diagnoser

Om rettigh​eter og tjenester i det offentlige

Vi har samlet informasjon og lenker om dette på egne sider.

Les om rettigheter og tjenester i det offentlige

   

Fant du det du lette etter?