Andre nettsider, kurstilbud og forskning om Marfans syndrom

​Andre nett​​sider om Marfans syndrom

Interessefor​​​eninger

Faglige nettv​​erk

Kurs​​tilbud

I løpet av året arrangerer TRS flere kurs som kan være aktuelle for personer med Marfans syndrom og deres pårørende. Du finner mer informasjon om kursene i vår kurskalender.

Gå til kurskale​nderen

Forskn​​ings og utviklingsarbeid​

​​​Forsknings og utviklingsarbeid om Marfans syndrom, med bidrag fra TRS ansatte:

Doktorgradsavhandl​​​​inger

Mastergr​​​adsoppgaver

​Vitenskap​​elige artikler og andre publikasj​​oner

Under finner  du vitenskapelige artikler og andre publikasjoner hvor TRS ansatte er ansvarlige eller har bidratt. Noen av tidsskriftene krever tilgang for å lese artikkelen. Ta kontakt med TRS hvis du ønsker mer informasjon om en artikkel. 

20​​22

​20​21

​20​​20​

201​9

​20​​​​​​​​18

2​016

2​015

20​​​14

20​12

20​11

20​​10

20​09 

20​07

20​​06

20​​03

19​​98
Hva er TRS?

TRS er et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne, medfødte skjelett- og bindevevstilstander, ryggmargsbrokk og dysmeli. Målgruppene er de som har en av diagnosene, pårørende, helsepersonell og andre aktuelle fagpersoner. Senteret er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og ligger på Sunnaas sykehus på Nesodden utenfor Oslo.
Les mer om TRS, våre diagnoser og se hva slags tilbud du kan få
Dammen_foto Bård Gudim Sunnaas sykehus HF.jpg
Sist oppdatert 06.12.2022