HELSENORGE

Marfans syndrom

Marfans syndrom er en sjelden og arvelig tilstand, som innebærer at bindevevet i kroppen er svakt. Bindevev fungerer som limet i kroppen, og støtter, styrker og holder organene sammen. Siden det finnes bindevev i hele kroppen, vil flere organer kunne være påvirket. 


Det er vanlig med plager og symptomer i 

  • ​hjertet og pulsårene,
  • øynene
  • skjelettet 
  • lungene.​

De fleste med Marfans syndrom lever allikevel gode og aktive liv, med utdanning, jobb, familieliv og fritidsaktiviteter. Samtidig kan man oppleve plager som er vanskelig å formidle til andre, og i perioder av livet kan det oppleves som utfordrende å leve med diagnosen.

Marfans syndrom kan påvirke flere deler av kroppen. Hvordan sykdommen arter seg varierer fra person til person, også innad i familier der flere har Marfans syndrom. Noen får symptomer tidlig og blir diagnostisert i barneårene, men mange får diagnosen først i voksen alder eller som følge av at en slektning har fått diagnosen.​

Se en kort film om Marfans syndrom

 
Se også
Fant du det du lette etter?