Medisinske forhold ved Loeys-Dietz' syndrom

​Diagnosebetegnelser

ICD-10 kode: Q87.5, OMIM (LDS1 – 5): 609192, 610168, 613795, 614816, 615582, Orphakode (LDS 1 og 2): 60030

Beskrivelse

Loeys-Dietz' syndrom (LDS) er en av flere arvelige bindevevssykdommer. Ved LDS er det primært økt risiko for komplikasjoner fra pulsårene (2), men andre symptomer forekommer også. Noen personer får symptomer tidlig og blir diagnostisert i barneårene. Mange får diagnosen først i voksen alder, eller som følge av at en slektning har blitt diagnostisert. Medisinsk behandling og oppfølging har som mål å forebygge og lindre symptomer. Loeys-Dietz' syndrom er en av flere genetiske bindevevssyndromer.

Forekomst

Man vet ikke sikkert  hvor mange som har LDS (3). Én artikkel antyder  forekomst til å være 1 person per 50.000 innbyggere(2). TRS kjenner i januar 2018, rundt 50 personer med Loeys-Dietz' syndrom, flest med type 2.

Årsak

Flere gener er involvert i dannelsen av kroppens bindevev. En forandring (mutasjon) i et av disse genene, kan medføre at proteinproduktet som dannes blir endret. Dette kan medføre at bindevevets egenskaper påvirkes.

I 2006 kom en artikkel som deler Loeys-Dietz' syndrom i type 1 og type 2 (4). Begge typer kan skyldes mutasjoner i TGFBR1 eller TGFBR2. Senere er flere gener beskrevet å kunne gi Loeys-Dietz' syndrom  (5), og per 2016 kjenner man 5 forskjellige gener (6): TGFBR1, TGFBR2, SMAD3, TGFB2 og TGFB3.

Arvelighet

Loeys-Dietz' syndrom følger autosomal dominant arvegang (3). Det vil si at når en av foreldrene har tilstanden, er det 50 % sjanse for at hvert av barna arver genforandringen (mutasjonen), og dermed risiko for å utvikle sykdommen. Dersom det påvises sykdomsgivende mutasjon hos et familiemedlem, bør det tilbys genetisk veiledning, slik at andre i familien også får undersøkt om de har mutasjonen. I en artikkel rapporteres at ca 75 % av de som får påvist Loeys-Dietz' syndrom er nyoppståtte tilfeller (3). Dette tallet vil antagelig endre seg når flere pårørende etter hvert blir undersøkt for familiens mutasjon.

Symptomer og kjennetegn

Sykdomsuttrykk og alvorlighetsgrad varierer fra person til person, og også innad i familier der flere har sykdommen. Noen personer får symptomer tidlig og blir diagnostisert i barneårene, mange får diagnosen først i voksen alder eller som følge av at en slektning har blitt diagnostisert. Følgende symptomer og funn KAN finnes i ulik grad, men forekomsten er usikker:

Hjerte/kar (3,5):

 • Utvidelse av deler av store og mellomstore pulsårer, med risiko for sprekkdannelse i pulsåren.
 • Ved CT- og MR-undersøkelse kan det hos mange påvises «krøllete pulsårer» (tortuos arteries), som skyldes unormalt lange og slyngede pulsårer, oftest i hals og lysker.
 • Medfødte hjertefeil og klaffefeil, hjerneblødning, hjerterytmeforstyrrelse (atrieflimmer) (beskrevet spesielt ved SMAD3-mutasjoner) og forstørret hjerte (hypertrofi av venstre ventrikkel)

Skjelett (3,5,7):

 • De fleste er normalt høye, men noen har lange lemmer i forhold til kroppen.
 • Noen blir født med hofteluksasjon, klumpfot og noen er hypotone (slappe) ved fødselen.
 • Endringer i brystkassen (fuglebryst, traktbryst), skjevstillinger i ryggen (skoliose og kyfose) og plattfothet.
 • Instabilitet i nakken (spesielt LDS type 1 og 2)
 • Forskyving av ryggvirvler(spondylolistese).  
 • Noen, men ikke alle, har overbevegelige (hypermobile) ledd. Andre har nedsatt bevegelighet/ stive  i enkelte ledd (kontrakturer) og noen har en kombinasjon av overbeveglige og stive ledd.
 • Lav bentetthet (benskjørhet - osteoporose), økt bruddtendens, forsinket bruddtilheling, tidlig artrose (ved SMAD3-mutasjoner), degenerasjon av mellomvirvelskiver i ryggen og meniskskader. 

Ansikt/hode (3,5):

 • Ganespalte og bred eller spaltet drøvel
 • Sammenvoksning av en eller flere av «sømmene» (suturene) mellom skallebenene (craniosynostose )
 • Skjevhet i ansiktet (ansikts-asymmetri), høy/smal gane, bittvansker og tannproblemer

Mage/tarm (5):

 • Vekslende forstoppelse og løs avføring (irritabel tarm),
 • Inflammatorisk tarmsykdom,  matallergier og matvareintoleranser

Hud og hinner (3,5):

 • Tynn, gjennomskinnelig hud med synlige åretegninger mest på bryst, rygg og baken
 • Økt tendens til blåmerker
 • Strekkmerker
 • Unormalt utseende (atrofiske) arr og forsinket sårtilhelning.

Øyne (3,5):

 • Blålig bindehinne (sklera),
 • Netthinneløsning
 • Grå stær (katarakt)  
 • Nærsynthet, skjeling og nedsatt syn

Lunger (5):

 • Blærer i lungene med risiko for punktering (sammenklapping) av lungene (pneumothorax)
 • Redusert pustevolum (restriktiv lungesykdom)
 • Pustestopp under søvn (søvnapnoe),
 • Utvidelse (dilatasjon) av lungearterien.

Nevrologi (6):

 • Utvidelse av den harde hinnen rundt ryggmargskanalen (dural ektasi)
 • Vannhode (hydrocephalus) og endringer i nedre del av hjerneskallen (nedre del av lillehjernen ligger ned i det store hullet i bunnen av hodet (Chiari-malformasjon)).

Andre komplikasjoner og symptomer:

 • Det kan være skjørt vev i indre organer med økt risiko for sprekkdannelser (3,5).
  • Ruptur (sprekk) av milt eller tarm
  • Prolaps av tarm, livmor, blære
  • Brokk
  • Åreknuter
 • En del har plager med uttalt tretthet (fatigue).

Diagnostikk

For å stille diagnosen kreves en kombinasjon av følgende: (3)

 • Familiehistorie
 • Karakteristiske kliniske funn (som beskrevet over)
 • Genetiske undersøkelser (påvist sannsynlig sykdomsgivende mutasjon)
 • Billeddiagnostikk (MR/CT) av kar, hode, hals, bryst, mage, korsrygg, bekken
 • Ultralyd av hjerte (ekkokardiografi)

Les mer om diagnostisering av arvelige bindevevssykdommer

Behandling og oppfølging

Under beskrives anbefalt behandling og oppfølging ved Loeys-Dietz' syndrom (3,5)

Medisiner

 • Streng blodtrykkskontroll med medisiner (beta-blokkere, ACE-hemmere, AT-II-blokkere).
 • Forebygge bakteriell endokarditt (bakterier setter seg fast på kanten av hjerteklaffer.)
 • Unngå eller forsiktighet ved bruk av medisiner som kan ha negativ virkning på hjerte og kar:
  • Slimhinneavsvellende midler (obs! finnes i mange reseptfrie nesesprayer)
  • ADHD-medisiner
  • Triptaner (medisiner mot migrene)
  • NSAID (betennelsesdempende)

Kirurgi

Operasjon av utvidede områder av pulsårer inklusive hovedpulsåren (aorta) gjøres forebyggende etter individuell vurdering for å hindre sprekk av pulsåren (3,5,8). Sammenliknet med mennesker med Marfans syndrom, ønsker man å operere ved mindre diameter  (se nedenfor) av pulsårer/aorta. Som gruppe tåler personer med LDS operasjoner i pulsårene godt.

Det er viktig å sjekke instabilitet i nakke (atlantoaxial instabilitet) før narkose (anestesi). Dette undersøkes med røntgenbilder av nakken i full strekk og full bøy (fleksjons-ekstensjonsrøntgen).

Barn og aortakirurgi:

Følgende anbefalinger gjelder for aortakirurgi hos barn (3)

 • Vente til aortaroten er minst 2cm
 • Ved langsom progresjon, lite funn knyttet til ansiktstrekk og manglende familiehistorie, vent til 4 cm
 • Ved rask progresjon, typiske ansiktstrekk og familiehistorie bør tidlig operasjon vurderes

Voksne og aortakirurgi :

Følgende anbefalinger gjelder for aortakirurgi hos  voksne (3,5,8,9)

 • Aortarot >4 cm eller > 0,5 cm vekst i året
 • Aortabue følges nøye, vurdere operasjon> 4 cm
 • Aorta descendens: 4,0 - 4,5cm eller vekst > 1 cm på et år.

Anbefalt oppfølging av hjerte/kar

Følgende er anbefalt: (3,5)

 • Ultralyd av hjertet (Ekkokardiografi) årlig, oftere ved behov
 • MR (CT) av hode, hals, bryst, mage og bekken, årlig / hvert 2. år avhengig av funn
 • Oppfølging av hjerterytmeforstyrrelser (arytmier) i henhold til vanlige retningslinjer
 • Vurdere forebyggende kirurgi hos thoraxkirurg. Det anbefales rutinemessig henvisning til thoraxkirurgisk avdeling for vurdering/oppfølging ved diagnosetidspunkt og deretter individualisert kontroll avhengig av om det er funnet utvidede pulsårer eller ikke.


Pasienter med Loeys-Dietz syndrom kan henvises for vurdering av oppfølging og behandling ved klinikk for arvelige bindevevssykdommer med arteriesykdom ved Oslo Universitetssykehus

Oppfølging i forbindelse med svangerskap

Pasienter med Loeys-Dietz' syndrom har økt risiko for utvidelse (dilatasjon), sprekkdannelse (disseksjon, ruptur) av hovedpulsåren (aorta) og andre større blodårer (arterier). Det er også økt risiko for blæreruptur og ruptur av gravid livmor. Svangerskap anses som høyrisiko, og krever tett oppfølging. Oppfølging og fødsel skal foregå på universitetssykehus.

Følgende oppfølging anbefales ved svangerskap (5,10,11)

 • Genetisk veiledning i forkant av planlagt graviditet
 • Ved utvidelse av første del av hovedpulsåren ( aorta ascendens) vurderes klaffebevarende kirurgi før svangerskap
 • Ekkokardiografi, evt. MR straks graviditet er erkjent
 • Videre oppfølging med ekkokardiografi og/eller MR avhengig av hvilke forandringer i arterier som er funnet
 • AT-II-blokkere (losartan) tas bort før svangerskapet, betablokkere anbefales

Ved behov kan det henvises til Nasjonal behandlingstjeneste for hjertesyke gravide ved Oslo Universitetssykehus for vurdering og oppfølging.

Ressurser og fagmiljøer

 • Barneavdelinger ved regionsykehusene

 • TAKO-senteret. Tannhelse-kompetansesenter for sjeldne medisinske tilstander, Lovisenberg sykehus

 • TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser, Sunnaas sykehus

Brukerforening

Marfanforeningen - foreningen for Marfans syndrom, Loeys-Dietz' syndrom og lignende tilstander.

Referanser

1. Loeys BL, Chen J, Neptune ER, Judge DP, Podowski M, Holm T, et al. A syndrome of altered cardiovascular, craniofacial, neurocognitive and skeletal development caused by mutations in TGFBR1 or TGFBR2. Nature genetics. 2005;37[3]:275-81.

2. Colombi M, Dordoni C, Chiarelli N, Ritelli M. Differential diagnosis and diagnostic flow chart of joint hypermobility syndrome/ehlers-danlos syndrome hypermobility type compared to other heritable connective tissue disorders. American journal of medical genetics Part C, Seminars in medical genetics. 2015;169c[1]:6-22.

3. Loeys BL, Dietz HC. Loeys-Dietz Syndrome. In: Pagon RA, Adam MP, Ardinger HH, Wallace SE, Amemiya A, Bean LJH, et al., editors. GeneReviews[R]. Seattle [WA]: University of Washington, Seattle University of Washington, Seattle. All rights reserved.; 1993.

4. Loeys BL, Schwarze U, Holm T, Callewaert BL, Thomas GH, Pannu H, et al. Aneurysm syndromes caused by mutations in the TGF-beta receptor. The New England journal of medicine. 2006;355[8]:788-98.

5. MacCarrick G, Black JH, 3rd, Bowdin S, El-Hamamsy I, Frischmeyer-Guerrerio PA, Guerrerio AL, et al. Loeys-Dietz syndrome: a primer for diagnosis and management. Genetics in medicine : official journal of the American College of Medical Genetics. 2014;16[8]:576-87.

6. Aida M, Gillis E, Morisaki H,  Verhagen j et al. Mutations in TGF-β Ligand, TGFB3, Cause Syndromic Aortic Aneurysms and Dissections. J Am Coll Cardiol 2015;65:1324-36

7. Fuhrhop SK, McElroy MJ, Dietz HC, 3rd, MacCarrick GL, Sponseller PD. High prevalence of cervical deformity and instability requires surveillance in Loeys-Dietz syndrome. J Bone Joint Surg Am. 2015;97[5]:411-9.

8. Williams JA, Hanna JM, Shah AA, Andersen ND, McDonald MT, Jiang YH, et al. Adult surgical experience with Loeys-Dietz syndrome. Ann Thorac Surg. 2015;99[4]:1275-81.

9. Aalberts JJ, van den Berg MP, Bergman JE, du Marchie Sarvaas GJ, Post JG, van Unen H, et al. The many faces of aggressive aortic pathology: Loeys-Dietz syndrome. Netherlands heart journal : monthly journal of the Netherlands Society of Cardiology and the Netherlands Heart Foundation. 2008;16[9]:299-304.

10. Cronin J, Bazick Cuschieri H, Dong X, Oswald G, Russo M, Dietz H, et al. Anesthesia considerations for cesarean delivery in a patient with Loeys-Dietz syndrome. A & A case reports. 2015;4[4]:47-8.

11. Gutman G, Baris HN, Hirsch R, Mandel D, Yaron Y, Lessing JB, et al. Loeys-Dietz syndrome in pregnancy: a case description and report of a novel mutation. Fetal Diagn Ther. 2009;26[1]:35-7.

Sist faglig oppdatert oktober 2015.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.