Andre nettsider, kurstilbud og forskning om dysmeli

Andre nett​​sider

Inte​​​rnasjonale fagmiljøer

Anbef​​alinger om oppfølging

På oppdrag fra Nasjonalt fagnettverk for dysmeli er det utarbeidet norske anbefalinger for oppfølging av personer med medfødt mangel på overekstremitet i form av transversal reduksjonsdefekt (tverrgående armdysmeli).

Du kan lese anbefalingene her


Kurstilbud o​​m dysmeli

Kurs fo​​r personer med dysmeli og deres pårørende

I løpet av året arrangerer TRS flere kurs som kan være aktuelle for personer med dysmeli og deres pårørende. Du finner mer informasjon om kursene i vår kurskalender.

Gå til k​urskalenderen


Kurs for fag​​personer

TRS har laget et e-læringskurs om skolestart for barn med dysmeli. Målgruppe for kurset er lærere og andre skoleansatte.

Gå til e-læringskurs om skolestart ved dysmeli

Se også

Dysmeli - hva nå? En kort brosjyre om dysmeli, laget av Nasjonalt fagnettverk for dysmeli ​For​​​sknings o​​​​g utviklingsarbeid 

Forsknings og utv​iklingsarbeid om dysmeli hvor TRS ansatte har bidratt

Doktorgr​adsavhandlinger

Av Ellen Berg Svendby, TRS. En narrativ studie om barn og unges erfaringer med kroppsøvingsfaget når de har en sjelden diagnose (fysisk funksjonshemning)

A​​ndre forskningsprosjekter

Vitenskapelige artikler og andre publika​​​sjoner

Under finner  du vitenskapelige artikler og andre publikasjoner hvor TRS ansatte er ansvarlige eller har bidratt. Noen av tidsskriftene krever tilgang for å lese artikkelen. Ta kontakt med TRS hvis du ønsker mer informasjon om en artikkel.                                                                                                              

20​​18

2​016

2​​015

20​14

20​​​13

20​12 

2​​​011

Hva er TRS?

TRS er et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne, medfødte skjelett- og bindevevstilstander, ryggmargsbrokk og dysmeli. Målgruppene er de som har en av diagnosene, pårørende, helsepersonell og andre aktuelle fagpersoner. Senteret er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og ligger på Sunnaas sykehus på Nesodden utenfor Oslo.
Les mer om TRS, registrer deg som bruker og se hva slags tilbud du kan få
Dammen_foto Bård Gudim Sunnaas sykehus HF.jpg
Sist oppdatert 01.03.2023