HELSENORGE

Andre nettsider, kurstilbud og forskning om dysmeli

Andre nett​​sider

Inte​​​rnasjonale fagmiljøer

Anbef​​alinger om oppfølging

På oppdrag fra Nasjonalt fagnettverk for dysmeli er det utarbeidet norske anbefalinger for oppfølging av personer med medfødt mangel på overekstremitet i form av transversal reduksjonsdefekt (tverrgående armdysmeli).

Du kan lese anbefalingene her


Kurstilbud o​​m dysmeli

Kurs fo​​r personer med dysmeli og deres pårørende

I løpet av året arrangerer TRS flere kurs som kan være aktuelle for personer med dysmeli og deres pårørende. Du finner mer informasjon om kursene i vår kurskalender.

Gå til k​urskalenderen


Kurs for fag​​personer

TRS har laget et e-læringskurs om skolestart for barn med dysmeli. Målgruppe for kurset er lærere og andre skoleansatte.

Gå til e-læringskurs om skolestart ved dysmeli

Se også

 ​For​​​sknings o​​​​g utviklingsarbeid 

Forsknings og utv​iklingsarbeid om dysmeli hvor TRS ansatte har bidratt

Doktorgr​adsavhandlinger

Av Ellen Berg Svendby, TRS. En narrativ studie om barn og unges erfaringer med kroppsøvingsfaget når de har en sjelden diagnose (fysisk funksjonshemning)

A​​ndre forskningsprosjekter

Vitenskapelige artikler og andre publika​​​sjoner

Under finner  du vitenskapelige artikler og andre publikasjoner hvor TRS ansatte er ansvarlige eller har bidratt. Noen av tidsskriftene krever tilgang for å lese artikkelen. Ta kontakt med TRS hvis du ønsker mer informasjon om en artikkel.                                                                                                              

20​​18

2​016

2​​015

20​14

20​​​13

20​12 

2​​​011

Fant du det du lette etter?