Ressursside

Nettkurs for foreldre om forberedelse til skolestart, 2023

Dette er en forberedelsesside for det digitale skolestartkurset 2023. TRS arrangerer kurset i uke 7 2023, for foreldre/foresatte til barn med sjeldne medfødte skjelett- og bindevevstilstander, ryggmargsbrokk og dysmeli som starter på skolen høsten 2023.

Skole og skolebarn, illustrasjon

​På denne siden vil du finne informasjon deltakerne bør se før kurset. Du finner også lenke til andre nyttige læringsressurser om skolestart med en sjelden diagnose. 

Presentasjoner vil bli lagt ut på denne siden i etterkant av kurset. Siden vil også være tilgjengelig etter kurset, og kan være nyttig for foreldre og lokale fagpersoner i forbindelse med skolestart.

Informasj​on til kur​​s​​dagene​

Pro​​​​gr​am og praktisk i​​nformasjon

​Her finner du programmet

​Hv​a er T​​​​​​RS?

​Denne korte filmen forklarer hva TRS er og hva vi gjør:

 

 

Forb​​eredelse til k​ursdagen

For at deltakerne skal få mest mulig utbytte av kurset, med god tid til diskusjoner og erfaringsutveksling, anbefaler vi at du / dere ser disse k​​orte​ filmede presentasjonene ​​​før kursdagen:

Kroppsø​vin​​g et fag for alle

Pre​se​ntasjon med introduksjon til tema "Kroppsøving - et fag for alle" (10 minutter)"​

Skolestartkurs Wenches presentasjon (1).mp4​​

​​​Sk​​olestart - bekymringer og fo​​rventninger

Presentasjon med introduksjon til gruppesamtale: "Å ha et barn som skal begynne på skolen - erfaringer, bekymringer og forventninger (10 minutter)"
 
Psykologiske forhold og skolestart.mp4

Prakt​​isk tilrettelegging av skolehverd​​​agen​

Presentasjoner med introduksjon til tema "Tilrettelegging i skolen":

Tilrettelegging introduksjon dysmeli og vEDS.mp4
 

Assis​​tanse, hjelp og rettigheter i skolen

Presenta​s​jon med introduksjon t​il tema "Assistanse, hjelp og funksjon i skolen" (10 minutter)
 
 

Andre​​​​​ nyttige læri​​n​​gsressurser om skole, tilrettelegging og rettigheter 

Barn med sjeldne diagnoser kan ha behov for tilrettelegging og tilpasning for å få en god skolehverdag. Informasjon om diagnosen og barnets behov er viktig. 

TRS har laget en egen nettside om skolestart og skolehverdag med en sjelden diagnose. Her finner du blant annet nettinformasjon, filmer og e-læringskurs som TRS har laget. Vi har også lenket til nyttig informasjon fra andre. ​Det kan være nyttig å tipse skolen og andre lokale fagpersoner om denne siden.

Du finner informasjon om følgende tema:

  • ​Begynne på skolen, bekymringer og forventninger
  • Forberedelse til skolestart, sjekkliste
  • Informere andre om at barnet har en sjelden diagnose
  • Inkludering og funksjonsmangfold
  • Tilrettelegging og tilpassing i skolen for barn med sjeldne diagnoser
  • Kroppsøving og fysisk aktivitet i skolen​
  • Regelverk for tilrettelegging i skolen
  • Andre rettigheter og tjenester i det offentlige

​​

​​​​​

Presentasj​​o​​​n​er fra kurset

Å være forelder til et barn som skal begynne på skolen v/ psykolog
 
 

Hva er TRS?

TRS er et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne, medfødte skjelett- og bindevevstilstander, ryggmargsbrokk og dysmeli. Målgruppene er de som har en av diagnosene, pårørende, helsepersonell og andre aktuelle fagpersoner. Senteret er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og ligger på Sunnaas sykehus på Nesodden utenfor Oslo.
Les mer om TRS, våre diagnoser og se hva slags tilbud du kan få
Dammen_foto Bård Gudim Sunnaas sykehus HF.jpg
Sist oppdatert 04.01.2024