HELSENORGE
Ressursside

Nettkurs for foreldre om forberedelse til skolestart, 2023

Dette er en forberedelsesside for det digitale skolestartkurset 2023. TRS arrangerer kurset i uke 7 2023, for foreldre/foresatte til barn med sjeldne medfødte skjelett- og bindevevstilstander, ryggmargsbrokk og dysmeli som starter på skolen høsten 2023.

Skole og skolebarn, illustrasjon

​Denne siden er under oppbygging, ferdigstilles i januar 2023.

På denne siden vil du finne informasjon deltakerne bør se før kurset. Du finner også lenke til andre nyttige læringsressurser om skolestart med en sjelden diagnose. 

Presentasjoner vil bli lagt ut på denne siden i etterkant av kurset. Siden vil også være tilgjengelig etter kurset, og kan være nyttig for foreldre og lokale fagpersoner i forbindelse med skolestart.

Informasj​on til kur​​s​​dagene​

Pro​​​​gr​am og praktisk i​​nformasjon

​Her finner du programmet

Her finner du informasjon om oppkobling på videokonferanse

​Hv​a er T​​​​​​RS?

​Denne korte filmen forklarer hva TRS er og hva vi gjør

 


Forberedelse til k​ursdagen

For at deltakerne skal få mest mulig utbytte av kurset, med god tid til diskusjoner og erfaringsutveksling, anbefaler vi at du / dere ser disse k​​orte​ filmede presentasjonene ​​​før kursdagen:

Tilpasset opplæring og spesia​​​lundervisning


Skolestart - bekymringer og fo​​rventninger

Presentasjon med introduksjon til gruppesamtale: "Å ha et barn som skal begynne på skolen - erfaringer, bekymringer og forventninger (10 minutter)"

Praktisk tilrettelegging av skolehverd​​​agen​


Assistanse, hjelp og rettigheter i skolen

Presenta​sjon med introduksjon t​il tema "Assistanse, hjelp og funksjon i skolen" (10 minutter)

Andre​​​​​ nyttige læri​​n​​gsressurser om skolestart

Barn med sjeldne diagnoser kan ha behov for tilrettelegging og tilpasning for å få en god skolehverdag. Informasjon om diagnosen og barnets behov er viktig. 

TRS har laget en egen nettside om skolestart med en sjelden diagnose. Her finner du blant annet nettinformasjon, filmer og e-læringskurs som TRS har laget. Vi har også lenket til nyttig informasjon fra andre. ​Det kan og​så være nyttig å tipse skolen og andre lokale fagpersoner om denne siden.

​Her finner du nettsiden om skolestart med en sjelden diagnose​​​​

Presentasj​​o​​​n​er fra kurset

Legges ut i etterkant av kurset.Fant du det du lette etter?