Kurs om X-bundet hypofosfatemi september 2022

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser arrangerte kurs for voksne med X-bundet hypofosfatemi (XLH), og deres pårørende, 26.09 - 28.09.2022. Du finner presentasjoner fra kurset på denne siden.

Mennesker som ser på hverandre, illustrasjon

Hva er TRS?

TRS er et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne, medfødte skjelett- og bindevevstilstander, ryggmargsbrokk og dysmeli. Målgruppene er de som har en av diagnosene, pårørende, helsepersonell og andre aktuelle fagpersoner. Senteret er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og ligger på Sunnaas sykehus på Nesodden utenfor Oslo.
Les mer om TRS, våre diagnoser og se hva slags tilbud du kan få
Dammen_foto Bård Gudim Sunnaas sykehus HF.jpg
Sist oppdatert 08.12.2022