Kurs for personer med Sticklers syndrom og deres pårørende/foresatte

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser arrangerte kurs om Sticklers syndrom 27. til 29. november 2023. Hensikten med kurset var å gi deltakerne informasjon og anledning til å dele erfaringer om hvordan det er å leve med sin diagnose.

Sist oppdatert 08.01.2024