Oppdatert informasjon om medisinske forhold ved akondroplasi

TRS har oppdatert informasjonen "Medisinske forhold ved akondroplasi: Diagnostikk, behandling og oppfølging".

Publisert 28.02.2022
Sist oppdatert 06.12.2022
Kortvokst barn sammen med mor og lege

​Akondroplasi er den vanligste formen for kortvoksthet med forandringer i skjelettet (skjelettdysplasi).  De fleste med akondroplasi lever vanlige liv, men kortvokstheten og det å være synlig annerledes kan gi utfordringer i dagliglivet, i tillegg til de mange medisinske komplikasjonene som kan oppstå.

Barn, ungdom og voksne med akondroplasi har behov for medisinsk og tverrfaglig oppfølging gjennom hele livsløpet.

Her finner du informasjonen om medisinske forhold ved akondroplasi