Ny informasjon om fysisk funksjon, aktivitet og trening ved MO

TRS har skrevet ny informasjon om fysisk funksjon, aktivitet og trening ved multiple osteokondromer (MO)

Publisert 18.05.2018
Sist oppdatert 01.12.2022
illustrasjon fysisk aktivitet

Multiple osteokondromer (MO) er en sjelden, arvelig tilstand der en utvikler godartede benutvekster/kuler i skjelettet, kalt osteokondromer. Frem til 2013 ble tilstanden vanligvis kalt multiple hereditære eksostoser (MHE) og dette navnet er fortsatt mye brukt. TRS har nå skrevet informasjon om fysisk funksjon, aktivitet og trening ved denne tilstanden.

Les om fysisk funksjon, aktivitet og trening ved MO