Digital fagdag om XLH

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser (TRS) inviterer til digital fagdag om X-bundet hypofosfatemi (XLH)

Publisert 23.08.2022
Sist oppdatert 06.12.2022
Lege som ser på et røntgenbilde sammen med mor og barn

​TRS inviterer til digital fagdag om XLH. Mål med seminaret er å utveksle kunnskap om diagnosen, om diagnostikk, behandling og oppfølging. Videre å diskutere utrednings, behandlings og oppfølgingsrutiner i Norge.

Målgruppe for seminaret er fagpersoner som følger opp personer med XLH i Norge: Leger i spesialisthelsetjenesten og fastleger, sykepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter, tannleger og tannpleiere.

​Vi oppfordrer alle som jobber med XLH på et eller annet nivå til å delta!

​Her finner du informas​jon om programmet og om påmelding