Gruppeopphold på Hauglandsenteret for voksne med osteogenesis imperfecta

04.09-25.09.2024

To damer som trener på ergometersykkel

Informasjon om oppholdet

Oppholdet er på Røde Kors Hauglandssenteret, Flekke i Fjaler. Tilbudet er for deg med OI som har behov for å opprettholde eller bedre funksjonsnivået ditt. Fokus i rehabiliteringa vil være å leve med OI og ha et aktivt liv.

Les mer på sidene til Haugandsenteret

Søknad om plass

Søknad sendast fra fastlege eller spesialist. Hauglandsenteret skriver:

Vi har avtale med Helse Vest om levering av rehabiliteringstenester, og er ein del av spesialisthelsetenesta.
God informasjon om pasienten på førehand er viktig for at vi skal kunne gje eit godt tilpassa rehabiliteringsopplegg frå starten. Vi ber derfor tilvisar om å vere tydeleg i bestillinga med vekt på aktuell problemstilling og målsetting.

Følgjande kan henvise til rehabiliteringsopphold ved Røde Kors Haugland rehabiliteringssenter:

  1. Fastlege, legespesialist, kiropraktor og manuellterapeut sender søknad til  Regionalkoordinerende enhet (RKE), sjå søknad frå fastlege
  2. Sjukehus (sender direkte til Hauglandsenteret), sjå søknad frå sjukehus
Sist oppdatert 14.02.2024