Gruppeopphold på Hauglandsenteret for voksne med multiple osteokondromer eller Olliers sykdom

14.08 - 04.09.2024

En gruppe voksne på tur sammen

Informasjon om oppholdet

Oppholdet er på Røde Kors Hauglandssenteret, Flekke i Fjaler. Gruppeoppholdet er utviklet i samarbeid med TRS. Hovedfokuset er å leve med MO eller Olliers sykdom. Opplegget vil innebere både undervisning og gruppesamtaler, individuell kartlegging/rettleiing, fysisk aktivitet i gruppe og læring gjennom samvær med andre i liknande situasjon.

Les mer på sidene til Hauglandsenteret

Søknad om plass

Hauglandsenteret skriver:

Vi har avtale med Helse Vest om levering av rehabiliteringstenester, og er ein del av spesialisthelsetenesta.
God informasjon om pasienten på førehand er viktig for at vi skal kunne gje eit godt tilpassa rehabiliteringsopplegg frå starten. Vi ber derfor tilvisar om å vere tydeleg i bestillinga med vekt på aktuell problemstilling og målsetting.

Følgjande kan henvise til rehabiliteringsopphold ved Røde Kors Haugland rehabiliteringssenter:

  1. Fastlege, legespesialist, kiropraktor og manuellterapeut via Regionalkoordinerende enhet (RKE), sendes regional koordinerende enhet: Sjå søknad frå fastlege
  2. Sjukehus (sender direkte til institusjonen), sendes Hauglandsenteret: Sjå søknad frå sjukehus
Sist oppdatert 14.02.2024