Kurs om det å bli gammel med en sjelden diagnose, 11.- 14. november 2024

Kurset vil fokusere på temaer knyttet til det å bli eldre og inneholde både undervisning, erfaringsutveksling og gruppesamtaler.

Om kurset

Kurs for deg som er 60 år og eldre, og som lever med en sjelden genetisk bindevevstilstand eller sjelden bensykdom med kompetansesentertilbud ved TRS. 

 • Tidspunkt: mandag 11. - torsdag 14. november
 • Sted: Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser,  Sandbakkveien 18,1404 Siggerud                      
 • Søknadsfrist: 09.09.24 

Fra programmet

 • Aldringsprosessen  
 • Mestring og helsekompetanse 
 • Fysisk aktivitet i teori og praksis  
 • Dagligliv 
 • Ernæring 
 • Seksualitet 
 • Rettigheter 
 • Gruppesamtaler 

Praktiske opplysninger: 

 • Ankomst mandag fra kl.09.00.  
 • Programstart /informasjon kl.11.00, lunsj 11.30. 
 • Kurset avsluttes torsdag kl.12.00 med lunsj, avreise 13.30. 

TRS dekker utgiftene for selve kurset. Reiseutgifter dekkes av ditt helseforetak.

For å kunne delta på kurset må du være registrert bruker ved TRS. Om du ikke er registrert kan du henvende deg til TRS på telefon 669690000 for informasjon og registrering.  

Personer som er i arbeid, har rett til sykepenger. 

Ved stor søknad vil vi gjøre et utvalg. Alle søkere vil motta skriftlig tilbakemelding innen 30.september. 

Søk om å delta

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon: 66 96 95 05 og spør etter Olfrid Træet Gilberg, Elisabeth Fagereng eller Katrine Bostrøm 

Sist oppdatert 17.06.2024