Kurs for foreldre til barn med dysmeli eller Polands syndrom, 0-2 år

17. - 19.09. 2024

En baby med et overrasket uttrykk

Søknadsfrist: 11.06.2024 (følg lenke nederst på siden)

Om kurset

  • Kurset er for foreldre til barn mellom 0 - 2 år med dysmeli eller Polands syndrom. Kurset gir foreldrene mulighet til å møte andre foreldre som har fått barn med en sjelden diagnose og drøfte utfordringer og muligheter. Fagpersoner vil holde foredrag og bidra med kunnskap.   
  • Hensikten med kurset er å bidra til økt forståelse av og kunnskap om ulike sider ved det å være foreldre til barn med dysmeli eller Polands syndrom. En viktig del av oppholdet er å møte andre i lignende situasjon og dele erfaringer. 

For å kunne delta må barnet være registrert som bruker ved TRS. Om barnet ikke er registrert kan du henvende deg til TRS tlf. 66 96 95 05 for registering.  

Det er dessverre ikke anledning å ha med barnets søsken. 

Fra programmet

Her er noen av temaene som kommer til å bli tatt opp på kurset, det vil bli satt av god tid til å stille spørsmål og dele erfaringer: 

  • Hva er dysmeli? 
  • Lek, bevegelse og tilrettelegging (hjelpemidler og proteser)  
  • Rettigheter og muligheter med hensyn til offentlige tjenester 
  • Å få et barn med dysmeli  
  • Å vokse opp med dysmeli 

Tidspunkt

Programstart tirsdag 17.september kl.09.00.  

Programslutt torsdag 19.september kl.12.00 med felles lunsj før avreise.  

Ankomst mandag 16.september fra kl. 17.00.

Praktiske opplysninger

Kurset blir arrangert av TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser og blir gjennomført i TRS sine lokaler på Sunnaas Sykehus HF, Nesodden. 

Ved spørsmål, ta kontakt på tlf.: 66 96 95 05 (telefontid hverdager 10.00-12.00). Spør etter: Gunnbjørg Aune, Livø Nyhus eller Olfrid T. Gilberg eller kontakt oss på e-post: trs@sunnaas.no (husk å ikke skrive personsensitive opplysninger).

Kurset er gratis. TRS dekker utgiftene ved selve oppholdet. Reiseutgifter dekkes av ditt helseforetak. Foreldre og foresatte som er i arbeid kan søke om opplæringspenger fra NAV.  

Søknad

Søknadsfristen er 11. juni 2024

Elektronisk søknadsskjema finner du her.

Ved stor søknad vil det bli gjort et utvalg. Alle søkere vil motta skriftlig tilbakemelding innen starten av juli 2024.

Sist oppdatert 11.04.2024