Pasientkurs

Digitalt dagskurs om forberedelse til skolestart

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser arrangerer digitalt dagskurs for foreldre/ foresatte til barn med sjeldne medfødte skjelett- og bindevevstilstander, ryggmargsbrokk og dysmeli som starter på skolen høsten 2024.

Tid og sted

Når

Kurset skjer over én dag på følgende datoer: 13., 14. eller 15. februar 2024

Kurset er for foreldre/foresatte til barn som skal begynne på skolen høsten 2024. Målet med kurset er å forberede foreldre/foresatte til barnets skolestart og bidra til at overgangen til skolen blir så trygg som mulig. 

Hva skjer rent praktisk på nettkurset?

Kurset foregår i «sann tid», det vil si at det ikke gjøres noe opptak. Kurset ledes av fagpersoner ved TRS og familiene deltar hjemmefra, på egen pc/nettbrett med kamera. 

Som hjemme-deltaker får du informasjon om hvordan du går fram. «Møterommet» vil være lukket og det benyttes en kryptert linje, slik at ingen uvedkommende kan logge seg inn. Dere trenger ikke laste ned et eget video-program, men pc-en dere benytter må ha Google Chrome, Microsoft Edge, eventuelt Safari på Mac. 

Temaer fra programmet 

 • Forventninger og muligheter ved skolestart
 • Tilpasset opplæring – spesialundervisning
 • Kroppsøving – et fag for alle!
 • Å være forelder til et barn med en sjelden diagnose 
 • Hvilken betydning har en sjelden diagnose for skolehverdagen?
 • Praktisk tilrettelegging i skolehverdagen
 • Assistanse/hjelp – funksjon og roller
 • Gruppesamtale

Tidspunkt

Deltagerne deles inn i grupper i henhold til barnas diagnoser så langt det er mulig. Hver gruppe får en kursdag i perioden tirsdag til torsdag. Alle grupper får et digitalt bli kjent treff på mandag ettermiddag 12.02. 

Forberedelse til kurset

Undervisningsmateriell vil bli lagt ut med lenke på TRS sin nettside.

Praktiske opplysninger

For å kunne delta må barnet være registrert ved TRS. Om barnet ikke er registrert kan du/dere henvende deg til TRS på tlf 66969000 for registrering. 

Søknadsfrist: 29. desember 2023                                   

Kurset er gratis. Foreldre/foresatte kan søke om opplæringspenger fra NAV. 

Nærmere informasjon om program/tidspunkter vil bli gitt til alle som får plass på kurset.

Kontakt

Kontakt TRS hvis du har spørsmål
66 96 95 05
 • Mandag 10:00 - 12:00
 • Tirsdag 10:00 - 12:00
 • Onsdag 10:00 - 12:00
 • Torsdag 10:00 - 12:00
 • Fredag 10:00 - 12:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT
Spør etter Livø Nyhus eller Olfrid Gilberg