Velkommen til Regional rehabiliteringskonferanse Helse Sør-Øst 2023

Vi ønsker velkommen til årets viktigste konferanse!

Publisert 01.06.2023
Sist oppdatert 28.02.2024

​Tidlig i 2023 lanserte Helsepersonellkommisjonen rapporten «Tid for handling». Rapporten er tydelig på at det i fremtiden kommer til å bli færre ansatte per pasient. Den synliggjør også behovet for mer effektiv organisering og samhandling, gode prioriteringer og bedre bruk av tilgjengelig kompetanse. Rapporten skisserer videre helsekompetanse, tilrettelagt egenomsorg og forebygging og folkehelsearbeid som bærende elementer i fremtidens helsetjenester.​​​​

Fra hjem til hjem

I år har vi derfor valgt å gi konferansen et overordnet fokus på tverrfaglighet i rehabilitering og helhetlige og sammenhengende pasientforløp - "fra hjem til hjem". 

Målgruppen er helsepersonell, forskere og brukere som arbeider i eller er opptatt av rehabilitering, og vi forventer cirka 400 deltakere fra både spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. 

Konferansen gjennomføres ved en veksling mellom plenumsforedrag og parallelle sesjoner, i tillegg til fire pre-konferanser.

Prekonferansene gjennomføres 5. september, mens hovedkonferansen foregår onsdag 6. og torsdag 7. september (presentert som dag 1 og dag 2)

Program regional rehabiliteringskonferanse HSØ_2023.pdf

Mvh Regional kompetansetjeneste for rehabilitering

 

Les mer om Regional rehabiliteringskonferanse HSØ 2024