Helsepersonellkommisjonens utredning

Tid for handling – personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste

Torsdag 2. februar fikk helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol overlevert Helsepersonellkommisjonens utredning «Tid for handling – Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste».

Publisert 06.02.2023
Sist oppdatert 07.02.2023

​​Helsepersonellkommisjonen har utarbeidet en helhetlig og kunnskapsbasert vurdering av behovene for fagfolk og kompetanse i helse- og omsorgstjenestene frem mot 2040.

Rapporten fremholder at målsettingen med å beholde og utvikle gode og bærekraftige helse- og omsorgstjenester til befolkningen i hele landet bare er mulig dersom nødvendige tiltak innføres omfattende nok, og i tide.

Helsepersonellkommisjonens overleverte sin utredning_regjeringen.no

Helsepersonellkommisjonen foreslår en helhetlig innsats på flere tiltaksområder, som sammen vil bidra til omstillingen. Tiltakene er strukturert under følgende seks områder:

  • organisering av helse- og omsorgstjenestene
  • oppgavedeling
  • arbeidsforhold og arbeidstid
  • utdanning og kompetanseutvikling
  • prioritering og reduksjon av mindre viktige og til dels uønskede tjenester
  • digitalisering og teknologisk utvikling.

      ​

Illustrasjonsbilde tiltak