Takk til alle programmedvirkere!

Vi ønsker å takke alle som har bidratt til et bredt og faglig rehabiliteringsfokus under Regional rehabiliteringskonferanse HSØ 2022!

Publisert 04.10.2022
Sist oppdatert 30.11.2022

​​​Regional Rehabiliteringskonferanse Helse Sør-Øst 2022, med tittelen "Sammen om fremtidens rehabilitering", ble arrangert på Lillehammer 13.-15.september 2022.

Regionen var godt representert med i overkant av 400 deltakere med ulik fagbakgrunn, forskningsbakgrunn og brukererfaring. Den elektroniske kursevalueringen tyder på at konferansens mål om å ha et bredt, faglig rehabiliteringsfokus har fungert etter hensikten, og vi har også fått flere nye tips til mulig innhold for senere konferanser.

Det faglige innholdet for årets konferanse er blitt til gjennom et tett samarbeid i ulike programkomiteer, under ledelse av Regional Kompetansetjeneste for Rehabilitering, Helse Sør Øst. 

Programkomiteene har bestått av flinke fagfolk fra miljøer som:

  • Brukerutvalget Helse Sør-Øst
  • LHL-sykehuset Gardermoen
  • Lillehammer Kommune
  • Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME
  • Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse. 
  • Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering
  • Regional kompetansetjeneste for pasient - og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst
  • Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge, Helse Sør-Øst
  • Sunnaas sykehus HF
  • Sykehuset Innlandet HF

Takk til alle som har medvirket i å gi hver enkelt programsesjon et faglig løft. 

Vil du være med på å utarbeide program til neste års rehabiliteringskonferanse? Skriv til oss på rkr@sunnaas.no​