En lettfattet informasjonsfilm

POTS – Posturalt ortostatisk tachykardi syndrom

POTS er en tilstand der hjertet slår fortere enn det burde, og har fått en del oppmerksomhet som en av mange mulige ettervirkninger etter covid-19 og andre virusinfeksjoner.

Publisert 18.03.2022
Sist oppdatert 10.05.2023

​Likevel opplever de som sliter med POTS manglende kunnskap hos helsepersonell, både rundt hva det er og hva som kan gjøres av tiltak.

Regional kompetansetjeneste for rehabilitering har blitt oppfordret til å lage lettfattet informasjon for både pasienter og helsepersonell. Det har vi nå gjort, og en to minutters animasjonsvideo forklarer kort at POTS dreier seg om økt puls som kan være årsak til tretthet, svimmelhet og vansker med å være aktiv i oppreist stilling. Det blir også skissert kort hvordan trening ernæring, søvn og andre tiltak kan bidra til å mestre og kanskje forbedre tilstanden.

Vi ønsker at helsepersonell blir nysgjerrige på egne pasienters vegne, og oppsøker mer kunnskap om dette på egen hånd, og at pasienter som tror de har dette oppsøker lege med litt forhåndskunnskap om hva som er aktuelle tiltak.

​Denne videoen og tilleggsinformasjonen vil bidra til å hjelpe en fysioterapeut eller annen behandler å lage et godt treningsopplegg. Vi oppfordrer derfor til å dele videoen og ressursene med alle som kan ha behov for å se den.

Les mer om POTS syndrom på nhi.no

Oppsummeringsartikkel av Raj et. al 2020

Instruksjoner for POTS treningsprogram