Et overblikk på resultater og planer for fremtiden

Kunnskapstranslasjonsprosjektet 2020

Må det ta 17 år før forskning blir til praksis? Denne forsinkelsen kan skape utfordringer for pasienter, men også være en stor kostnad for samfunnet. Basert på dette, og med et ønske om å løse denne utfordringen, lanserte Regional kompetansetjeneste for rehabilitering i 2015 “Kunnskapstranslasjonsprosjektet”.

Ingvild Ross Magnussen
Publisert 02.11.2020
Sist oppdatert 30.11.2022

​Rapporten som er skrevet av Jennifer Moore og Julia Aneth Mbalilaki, beskriver både suksessfaktorer i prosjektet, men også mulige forbedringer. 

Vi har sett på rekruttering av Kunnskapseksperter, deltakelse over tid og produksjon av kunnskapsoppsummeringer. Rapporten beskriver også Kunnskapsekspertenes erfaringer fra å delta i prosjektet basert på svarene fra en spørreundersøkelse blant deltakerne. I løpet av prosjektets varighet på fem år har vi rekruttert 49 Kunnskapseksperter, hvorav 21 fortsatt er aktive. 

​Kunnskapsekspertene fullførte 10 oppsummeringer, og syv rehabiliteringsinstitusjoner deltok i tre implementeringsprosjekter.

Svarene fra undersøkelsen som ble gjennomført indikerer at prosjektet generelt hadde en positiv innvirkning på deltakernes evne til kritisk vurdering av forskningslitteratur og -artikler, forståelse av statistikk og undersøkelsesmetodikk, samt hvordan applisere ny kunnskap fra forskning til egen praksis. De utrykte også at deltakelse hadde bidratt til gode diskusjoner om evidensbasert praksis blant kollegaer på den enkelte arbeidsplassen.

Prosjektet har resultert i flere positive gevinster, men et relativt høyt frafall av deltakere samt færre oppsummeringer enn forventet viser at forbedring er mulig. Evalueringen har synliggjort at det er behov for å gjøre endringer i hvordan vi organiserer prosjektet.

Det er vurdert som relevant fremover å bruke Kunnskapstranslasjon som metode for å tilpasse og implementere eksisterende retningslinjer og å bruke prosjektmetodene som beslutningsstøtte for avgjørelser relatert til beste praksis. I tillegg legges det opp til et tettere samarbeid med masterutdanningene for å få flere til å velge kunnskapsoppsummeringer som masterprosjekter i rehabiliteringsfeltet.

Les hele rapporten her (engelsk)