FIRST prosjektet - et foregangsprosjekt i klinisk forskning

Regjeringens visjon er at klinisk forskning skal være en integrert del av all pasientbehandling. Dette er hovedprinsippet i den første nasjonale handlingsplan for kliniske studier, der FIRST Oslo prosjektet er nevnt i egen faktaboks, som eksempel på hvordan dette kan gjøres, også i kommunene.

Publisert 14.04.2021
Sist oppdatert 19.03.2024

​I FIRST - prosjektet blir "Knowledge-to-action implementeringsmodellen" (KTA) anvendt, og følgeforskning vurderer om variert intensiv gangtrening etter hjerneslag gir tilsvarende resultat i norsk helsevesen som i USA. Arbeidet ledes av Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR), men det er ute hos de ulike samarbeidspartnerne den virkelige innsatsen og den integrerte forskningen foregår.

Oslo kommunes Forsterket rehabilitering på Aker og OUS rehabiliteringsenhet på Aker var først ute. Prosjektets andre runde foregår i samarbeid med Sykehuset Innlandet Gjøvik, Sykehuset Innlandet Ottestad, og Sykehuset Vestfold. Disse tre stedene har gjennomført «usual care» –fasen, og er våren 2021 godt i gang med høy-intensiv gangtrening.

Tredje runde inkluderer Sunnaas sykehus HF, Stavanger Universitetssykehus, Unicare Bakke og Skogli rehabiliteringssenter, som nå måler effekten av nåværende behandling (usual care), før implementering av ny praksis med variert intensiv gangtrening. Implementeringsforskningen innebærer grundig og systematisk måling av egen praksis, og dette trekkes fram som eksempel i handlingsplanen. Gode målinger er en forutsetning for integrert klinisk forskning og nettopp dette gjør at deltakelse i kliniske studier bidrar til bedre og tryggere pasientbehandling i de deltakende institusjoner og enheter.

 

Faktaboks om FIRST

 

 

Nasjonal handlingsplan for kliniske studier 2021-2025 fra Helsedirektoratet

Regjeringens egen nyhetssak om handlingsplanen

Fysioterapeuten.no - høyintensiv gangtrening gir best resultater etter slag

Les mer om FIRST prosjektet