Forskning - Familierettet rehabilitering etter traumatisk hodeskade

Oslo Universitetssykehus og forskningsgruppen «Rehabilitering etter traumer» har i samarbeid med kommunehelsetjenesten gjennomført et doktorgradsprosjekt rettet mot familier som har opplevd en traumatisk hodeskade. Doktorgradstipendiat var Mari S. Rasmussen.

​En traumatisk hodeskade er utfordrende for den det gjelder, men også for familien. Av den grunn bør familien inkluderes i rehabiliteringen etter slike skader.

Totalt 61 personer med mild til alvorlig traumatisk hodeskade, som var henvist til poliklinisk oppfølging, og deres familiemedlemmer deltok i prosjektet. Halvparten av disse familiene deltok i et familierettet tiltak bestående av 8 samlinger. Hovedmålet var å undersøke effekten av familietiltaket på helserelatert livskvalitet, familiefunksjon og pårørendebelastning sammenlignet med den gruppen som kun fikk tverrfaglig poliklinisk oppfølging.

Resultatene viste at nesten halvparten av pasientene hadde redusert helserelatert livskvalitet og mental helse ett år etter skaden. Familiemedlemmene var mindre belastet, men over halvparten rapporterte symptomer på depresjon og en moderat pårørendebelastning. Sammenlignet med tverrfaglig poliklinisk oppfølging gav ikke familietiltaket en statistisk bedre helserelatert livskvalitet, familiefunksjon eller mindre pårørendebelastning, men de familiene som mottok det familierettede tiltaket hadde en større bedring i behandlingsperioden sammenlignet med den gruppen som kun mottok tverrfaglig poliklinisk oppfølging.

Doktorgradsprosjektet bidrar med ny innsikt i familiereaksjoner etter traumatisk hodeskade av alle alvorlighetsgrader, og det beskriver en systematisk tilnærming til familierettet rehabilitering som også kan være relevant for andre pasientgrupper. Doktorgradstipendiat var Mari S. Rasmussen

Prosjektet ble finansiert av DAM stiftelsen gjennom søkerorganisasjonen Personskadeforbundet LTN.

Foto: Sindre Madsgaard

Mari Storli Rasmussen, PhD/fysioterapeut, Oslo Universitetssykehus, Ullevål

Det er publisert tre artikler fra dette prosjektet:

Mari S. Rasmussen, Nada Andelic, Tonje H. Nordenmark, Juan C. Arango-Lasprilla & Helene L. Soberg (2019) The family as a resource for improving patient and family functioning after traumatic brain injury: A descriptive nonrandomized feasibility study of a family-centered intervention, Cogent Medicine, 6:1, DOI

Rasmussen, M.S.; Arango-Lasprilla, J.C.; Andelic, N.; Nordenmark, T.H.; Soberg, H.L. Mental Health and Family Functioning in Patients and Their Family Members after Traumatic Brain Injury: A Cross-Sectional Study. Brain Sci. 2020, 10, 670.

Mari S Rasmussen, Nada Andelic, Are H Pripp, Tonje H Nordenmark, Helene L Soberg. (2021) The effectiveness of a family-centred intervention after traumatic brain injury: A pragmatic randomised controlled trial. Clinical Rehabilitation 35:10, pages 1428-1441.

Nettside for “Forskningsgruppen for rehabilitering etter traumer»

Sist oppdatert 29.11.2022