Covid-19 rehabilitering

På denne siden har vi samlet kunnskapsartikler og informasjon om rehabiliteringstilbud og tjenester relatert til covid-19.

Noen som har blitt smittet av koronaviruset og fått covid-19, opplever langvarige plager. Plager som har vart i minst 2 måneder og som går ut over funksjonen i dagliglivet, kalles senfølger, "post-covid" eller "long covid". HelseNorge har publisert noen råd mot senfølger.

Senfølger etter covid-19_Helsenorge

POTS - postural orthostatic tachycardia syndrome - hva med det?

POTS- Det vil si raskere hjertefrekvens, svimmelhet m.m. når man reiser seg opp, mer vanlig blant kvinner 15-45 år.  Prevalensen av dette ble beskrevet i denne artikkelen fra 2019, altså lenge før pandemien, med en prevalens på 0,2%, dvs at minst 10 000 i Norge kan tenkes å få dette hvert år, uavhengig av covid-19. ​

POTS - youtube video​

 

Rehabilitering etter covid-19

I nasjonal veileder, kapittel 11.2, gis det råd til helsepersonell om ivaretakelse av rehabiliteringsbehov etter covid-19-sykdom. Behovet for rehabilitering er spesielt stort for de som har gjennomgått et alvorlig sykdomsforløp, men rådene retter seg også til pasienter som ikke har vært innlagt på sykehus, men som har vedvarende funksjonsproblemer etter covid-19 sykdom.

Rehabilitering etter covid-19_nasjonal veileder_Helsedirektoratet​​

Henvisning til rehabilitering

Senfølger etter covid-19 kan medføre nedsatt funksjon. Ved henvisning til rehabilitering må derfor funksjonstapet beskrives. Dersom lege vurderer at du har ​behov for spesialisert rehabilitering blir du tildelt rett til relevant rehabiliteringstilbud.

Noen behandlingssteder har opprettet eget tilbud for covid-19 pasienter, mens andre dekker behov innen tilbud som allerede finnes for andre lignende pasientgrupper. ​

Ta kontakt med ReHabiliteringstelefonen 800 300 61 for mer utfyllende informasjon om rehabiliteringstilbudene.

ReHabiliteringstelefonen 800 300 61

Utredningspoliklinikk

Det er opprettet egne klinikker for utredning av alvorlige og sammensatte senfølger etter covid-19 i Helse Sør-Øst

Sunnaas Sy​kehus senfølgeklinikk​
Sykehuset i Vestfold senfølgeklinikk

Pasientinformasjon fra WHO

WHO har laget instruksjonvideoer og to pasientbrosjyrer med råd til selvhjelp for personer som har vært syke med covid-19 og har lettere senfølger.

Brosjyre om mestring av senfølger etter covid-19 - andre utgave

Brosjyre Support for rehabilitation: self-management after COVID-19-related illness


Den opprinnelige pasientbrosjyren, som er for de som har vært mer alvorlig syke og sykehusinnlagte, ble i 2021 oversatt til norsk av RKR, med finansiering fra Helsedirektoratet.

Brosjyre om mestring av senfølger etter covid-19 NORSK (PDF)

Farsi/ Persisk versjon av brosjyren 

راهنمای توانبخشی بعد از بهبودی از کووید۱۹ (کرونا)  

1st edition WHO brosjyre - Farsi / Persisk versjon

Engelsk original, samt flere europeiske oversettelser:

WHO nettside: Support for Rehabilitation Self-Management after COVID-19

1st edition Latvisk: Ieteikumi atbalstam un patstāvīgai rehabilitācijai pēc COVID-19-izraisītas slimības1st edition Polsk: Wsparcie w samodzielnej rehabilitacji po przebyciu choroby związanej z COVID-19

1st edition Tyrkisk: COVID-19 ilişkili hastalık sonrasında rehabilitasyon ve özyönetim​ 

1st edition Dansk: Råd til hvad du selv kan gøre efter COVID-19 (rehpa.dk)

​Egenmestring: Informasjonsvideoer fra WHO

Det finnes instruksjonsvideoer for pasienter om egenmestring etter covid-19,  produsert for WHO. Innholdet er ganske likt innholdet i pasientbrosjyren laget av WHO

Animasjonsvideoene på norsk: Tips og råd til deg som har senfølger etter covid-19 - helsenorge.no 

På engelsk: WHO animasjonsvideoer for egenmestring etter covid-19

Egenmestring: Treningsintensitet etter covid-19 sykdom

En norsk studie fra Forsterket rehabilitering Aker (FRA) Oslo, og RKR om høyintensiv trening i akuttfasen etter covid-19; J. Halvorsen et. al. 2023

​​​​

 

Skjermbilde fra Cochrane evidence map
Interaktivt evidensmap fra Cochrane Rehabilitation

Klikk på en sirkel og få opp liste over håndplukkede artikler om akkurat det temaet. Dette kartet inneholder bare artikler relevant for covid-19 rehabilitering.

Ved å svare på noen enkle spørsmål, samt å gjøre Barthel Index, vil en poengscore si noe om pasienten er utskrivningsklar, og om det er behov for fysio/ergoterapi daglig, eller mindre. 

Total Score Interpretation:
5+: Daily extra PT/OT
2-4: Normal/some therapy
0-1: Ask again tomorrow

PICUPS Tool

Professor Lynne Turner-Stokes og kolleger i UK har et tillegg til sitt skriv om covid-19 rehabilitering i Storbritannia, et ganske komplekst skjema, som bygger videre på arbeidet med RCS-E, Rehab Complexity Scale-Extended, som finnes i foreløpig norsk oversettelse (RCS-E 2018) fra RKR. PICUPS finnes ikke på norsk.

PICUPS Tool_British Society of Rehabilitation Medicine

Andre internasjonale artikler og fagressurser

Physiopedia, Post-acute Covid-19 rehabilitation

Physiopedia, Community Covid-19 rehabilitation

Report of an ad-hoc international task force_European Repiratory Scociety

Sosialstyrelsen Sverige

Svensk forening for rehabiliteringsmedisin

Hjelpeskjema for utskrivelse og pasientopplæring_International Rehabforum.org

Australske/internasjonale covid/fysio retningslinjer

Amerikanske fysioterapi retningslinjer for covid-19 rehabilitering, APTA

Amerikansk covid-19 kjernesett for å måle effekt av fysioterapi, APTA

Sist oppdatert 02.04.2024