RKE tar en aktiv rolle i arbeidet med etablering av helsefellesskapene

Helsefellesskapene er under etablering, og ny veileder for samarbeid mellom kommuner og helseforetak skal utarbeides. Da er det viktig at de koordinerende enhetene tas med i arbeidet.

Publisert 13.06.2022
Sist oppdatert 12.01.2024

​​En undersøkelse gjort av det nasjonale nettverket for regionale koordinerende enheter (RKE) viser at koordinerende enheter er lite, eller ikke involvert i det pågående arbeidet med etablering av helsefellesskapene. Regionalt nettverk av koordinerende enheter i spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst har i den forbindelse tatt en aktiv rolle, og har koblet på statsforvalterapparatet.

Statsforvalter fra Agder, Vestfold og Telemark, Oslo og Viken og Innlandet deltar derfor i den neste samlingen med de koordinerende i enhetene i sykehusene i Helse Sør-Øst Oslo 22. november. Samlingen vil finne sted i RHF sine lokaler på Grev Wedels plass og den vil bli organisert som en work shop. Nettverket vil i fellesskap legge grunnlaget for utøvelse av koordinerende enhets oppgaver i helsefellesskapene. 

RKE skal bidra til at funksjonen koordinerende enheter i sykehusområdene ivaretas og utvikles i tråd med lovgrunnlag og nasjonale forskrifter og føringer. Det er derfor viktig at de koordinerende enhetene involveres i arbeidet med etablering av de nye helsefellesskapene. 

Helse Sør-Ø​st RHF er svært positive til RKE sitt initiativ, og stiller med lokaler til møtet i november, og ansvarlige ledere vil bidra med faglige innlegg. 

Samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak - Helsedirektoratet

Sentrale oppgaver for koordinerende enhet i spesialisthelsetjenesten - Helsedirektoratet_pkt12.3

Les mer om Statsforvalterens oppgaver her​

Regional koordinerende enhet (RKE)