Årsrapport RKE for 2022 er publisert

2022 var året da Norge åpnet opp etter pandemien, og for RKE har året blant annet vært preget av en stor økning i henvisninger.

Publisert 16.02.2023
Sist oppdatert 31.03.2023

​​​Økning i henvisninger

​Antall henvisninger knyttet til senfølger etter covid-19 har økt betraktelig siden 2021. Økningen er​ på hele 75 % fra 2021 til 2022. Henvisningsårsaken er i økende grad knyttet til generell utmattelse og begrensninger i funksjonsevne som medfører utfordringer med å fungere i jobb, utdanning og familie.

​​Det er en økende andel av pasientene med senfølger etter covid-19 som henvises via RKE som burde få oppfølging i primærhelsetjenesten. Flere pasienter opplever at det er krevende å finne frem til rehabiliteringstilbud i kommuner og i bydeler. Mange pasienter opplever derfor å stå alene med sine utfordringer. 

Koordinerende enheter, både i kommune- og spesialisthelsetjenesten, har et særskilt og lovpålagt ansvar for å vise vei og veilede personer om hvilke rehabiliteringstilbud som er tilgjengelige. Det finnes flere eksempler på kommuner og på bydeler i Oslo kommune som har etablert svært gode tilbud, men som har opplevd nedgang i antall henvisninger utover i 2022. ​

Fortsatt digital utvikling

Den positive utviklingen med digitalisering av samhandlingen mellom henviser, pasientene, behandlingstedene og RKE fortsatte gjennom 2022. Spørsmål for rask avklaring mellom vurderende lege, henviser og eventuelt behandlingssted avklares ved bruk av dialogmeldinger. Dette er en digital løsning for sikker og effektiv kommunikasjon via journalsystemene.​​

Årsrapporten kan leses i sin helhet her​