Adjustment of an existing product/concept/service to a new area of usage

Tilpassing av et produkt/ tjeneste til endret bruk eller annen pasientgruppe

Har du en prototype eller et ferdig produkt, og ønsker å utforske mulighetene for om det har andre bruksområder eller pasienter, enten som det er i dag eller ved hjelp av justeringer? Vi tilbyr workshop med eksperter med relevant kompetanse og erfaring som kan bistå med dette.

Mennesker som idemyldrer på en tavle.

Illustrasjon: Shutterstock.com

Sist oppdatert 27.02.2024