Samarbeid med næringslivet

Workshop

Har du en idé, holder du på med produktutvikling eller har du allerede en ferdig prototype? Vi tilbyr workshop med våre fagfolk, hvor du kan få verdifulle råd og tilbakemeldinger i en avgjørende fase av utviklingen.

Innspillene du får på en workshop vil være innen områdene funksjon, brukervennlighet, sikkerhet og hygieniske prinsipper.

Vi tilbyr tre ulike workshop-pakker. På hver av workshopene stiller vi med 3-5 eksperter med relevant kompetanse.

Vi har blant annet kompetanse på følgende områder

 • fysisk og kognitiv funksjon
 • bevegelsesanalyse
 • pasientsikkerhet
 • hygiene
 • ernæring
 • VR og robotikk
 • teknologi og e-helse

 • Inntil 1,5 time
 • 3-5 fagpersoner med relevant kompetanse
 • Pris: 10 000

 • Inntil 3 timer
 • 3-5 fagpersoner med relevant kompetanse
 • Pris: 20 000
   

 • Inntil 3 timer
 • 3-5 fagpersoner med relevant kompetanse
 • Mulighet for begrenset testing med pasienter og brukere innenfor oppgitt tidsramme
 • Bistand til å lage intervjuguide
 • Pris: Beregnes ut ifra omfanget

Prosess ved forespørsel om workshop

Vurdering innovasjon

Etter å ha registrert forespørselen i Induct, gjøres det en vurdering av innovasjonsenheten. Registrer forespørselen i Induct

Første møte

Vi innkaller deg til et møte for å diskutere din henvendelse og behov for samarbeid.

Vurdering fagpersoner

Relevante fagpersoner gjør en vurdering av forespørselen, før man eventuelt går videre til å planlegge gjennomføring av workshop.

Planlegge workshop med firmaet

Sammen legger vi en plan for gjennomføring av en eller flere workshops ut i fra behovet.

Last ned avtale om kjøp av testbedtjenester

Workshop

Sist oppdatert 26.02.2024