Egenerklæringskjemaer og avtaler for studenter, hospitanter og tjenesteleverandører

Avtaler og skjema for taushetserklæring, helse og samarbeid som du som student, hospitant eller tjenesteleverandør må levere før du kommer til Sunnaas sykehus.

Skjema for taushetsplikt og begrensning av lyd- og bildeopptak

Taushetsplikt i sykehus er grunnlagt i lovverket. Alle som er innom Sunnaas sykehus for å gjøre et betalt eller ubetalt oppdrag, ut over engangsvisitt, pålegges taushetsplikt. Dette gjelder deg som er student, hospitant, tjenesteleverandører eller av andre grunner har oppdrag i sykehuset.
Taushetserklæring .pdf
To mennesker inngår en avtale ved å ta hverandre i hendene

Skjema for egenerklæring av helse

Alle studenter, hospitanter og tjenesteleverandører skal vurderes for smitterisiko før de kommer til Sunnaas sykehus. Det er viktig å begrense smitte i sykehus, både at du ikke smitter andre og at du ikke blir smittet mens du er her. Vennligst svar på spørsmål i vedlagte skjeme og lever til din kontaktperson ved Sunnaas sykehus i god tid før oppdrag eller studieopphold starter.
Egenerklæring om helse - digital innsendelse.pdf
Person fyller ut skjema

Taushetserklæring (non-disclosure agreement)

Mal for taushetserklæring mellom to parter for bruk i innovasjonsprosjekter. Malen er utarbeidet av Inven2. 

NDA_standardmal Inven2.docx
En bærbar datamaskin med en taushetserklæring foran

Arbeidsavtale for studenter i praksis

Skjemaet sendes til Sunnaas sykehus med KS E-dialog, sammen med egenerklæring av helse og erklæring for helsefaglige studenter om skikkethet og taushetsplikt.  

Arbeidsavtale studenter i praksis.pdf
En person som klatrer på klatreveggen på Sunnaas sykehus

Erklæring for helsefaglige studenter

Formålet med erklæringen er å sikre at du er kjent med og overholder gjeldende lovverk, samt yrkesetiske retningslinjer som gjelder for egen profesjon.

Helsefaglig student taushetserklæring og skikkethet.pdf
To behandlere i dialog med en pasient.
Sist oppdatert 06.05.2024