Kartlegging av kostholdet hos personer med ryggmargsskader i Norge

Mellom januar og mars i 2016 ble det sendt ut invitasjonsbrev til personer som lever med ryggmargsskade om å delta i en spørreundersøkelse for å kartlegge kostholdet hos denne gruppen. Undersøkelsen er et samarbeid mellom Sunnaas sykehus HF og avdeling for ernæringsvitenskap på Universitetet i Oslo.

​Prosjektet ble avsluttet i 2017.​

Et sunt og variert kosthold i tråd med myndighetenes anbefalinger skal dekke næringsstoffbehovet for friske. Hvordan dette er hos personer med ryggmargsskade vet vi mindre om.

Det er gjort få studier på kosthold og ryggmargsskade, og det er lite kunnskap om hvordan kostholdet er på gruppenivå. Ernæringsbehovet endres etter en ryggmargsskade og hensikten med studien er å kartlegge kostholdet til personer med et redusert energibehov sammenlignet med den generelle befolkningen.

Å få mer kunnskap om hva man som ryggmargsskadet spiser kan være viktig for å vite mer om hvilke utfordringer gruppen står ovenfor, og hvilke generelle råd man kan gi for å forebygge komplikasjoner.

Personer med ryggmargsskade har sannsynligvis like store individuelle variasjoner i kostholdet som resten av befolkningen, likevel kan man tenke seg at det er noen ulikheter siden de fleste med ryggmargsskade har et redusert energibehov sammenlignet med funksjonsfriske.

Prosjek​​tet er også presentert internasjonalt. Les mer om funnene i posteren:

Food consumption and nutrient intake among individuals with long-standing spinal cord injury in Norway (pdf)

Prosjektsammen​​setning

Prosjektleder

Hanne Bjørg Slettahjell, ​klinisk ernæringsfysiolog

Prosjektd​​​​eltakere

  • Emma Kristine Amory, Universitetet i Oslo
  • Monica Hauger Carlsen, Universitetet i Oslo
  • Vegard Strøm, MSc, ph.d., Sunnaas sykehus​

Sist oppdatert 23.02.2023