Ryggmargsskader

Forskningsgruppe

Hovedformålet til forskningsgruppen er å stimulere til og gjennomføre ryggmargsskadeforskning av høy kvalitet, og bidra til at den kliniske pasientbehandlingen for personer med ryggmargsskade blir mest mulig kunnskapsbasert. Forskningsgruppen skal fungere som en faglig katalysator for forskningsprosjekter, søknader om eksterne midler, og være et sted for faglige diskusjon og utvikling av fagfeltet.

Ledelse og kjernesammensetning

Leder
Vegard Strøm
Forskningsleder cand.scient., ph.d.

Nestleder
Emil Kostovski
Postdoktor, cand.med., ph.d.

Kjernegruppemedlemmer

november 2016

Forskningsprosjekter ryggmargsskader

 • Effekt av høyintensitetstrening ved inkomplett ryggmargsskade

  Målet med studien er å undersøke om et 12 ukers tilrettelagt program med høyintensitetstrening i tidlig fase etter primærrehabilitering har effekt på kondisjons- og aktivitetsnivå hos personer med inkomplett ryggmargsskade.

 • Fall hos personer med traumatisk ryggmargsskade

  Personer med ryggmargsskade har varierende grad av redusert fysisk funksjon på grunn av lammelser i muskler og nedsatt følelse. Dette fører ofte til redusert balanse og dermed en økt risiko for å falle.

 • SCIP FALLS study

  Personer med ryggmargsskade har varierende grader av redusert fysisk funksjon på grunn av lammelser av muskler og nedsatt følelse. Dette fører ofte til redusert balanse og dermed en økt risiko for å falle og for å skade seg ved fall. Det er...

 • Telemedisinsk trykksårpoliklinikk

  Prosjektets mål er å studere i praksis hvordan bruk av PC-basert videokonferanse kan bidra til økt samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten sammen med pasienten i hans/hennes hjem.

 • Den internasjonale ryggmargsskadeundersøkelsen

  Den internasjonale ryggmargsskadeundersøkelsen – Norge, inngår i en studie som i dag inkluderer 28 land fra alle verdensdeler.

 • Kartlegging av kostholdet hos personer med ryggmargsskader i Norge

  Mellom januar og mars i 2016 ble det sendt ut invitasjonsbrev til personer som lever med ryggmargsskade om å delta i en spørreundersøkelse for å kartlegge kostholdet hos denne gruppen. Undersøkelsen er et samarbeid mellom Sunnaas sykehus HF...

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.