HELSENORGE
Forskningsgruppe

Ryggmargsskader

Hovedformålet til forskningsgruppen er å stimulere til og gjennomføre ryggmargsskadeforskning av høy kvalitet, og bidra til at den kliniske pasientbehandlingen for personer med ryggmargsskade blir mest mulig kunnskapsbasert.

​​Om forskningsgruppen

Forskningsgruppen skal fungere som en faglig katalysator for forskningsprosjekter, søknader om eksterne midler, og være et sted for faglige diskusjon og utvikling av fagfeltet.​

Medlemmer

Forskningsgruppeleder

Vegard Strøm
Førsteamanuensis, cand.scient., ph.d.

Nestleder

Vivien Jørgensen
Fagsjef fysioterapi
cand.san., ph.d.

Kjernegruppemedlemmer

Fin Biering-Sørensen
Professor/overlege
cand.med., dr.med.

Kirsti Skavberg Roaldsen
Forsker/professor
cand.scient., ph.d.

Anne Marie Lannem
Forsker/fysioterapeut
cand.scient., ph.d.

Matthijs F. Wouda
Spesialfysioterapeut/leder KF-lab
ph.d.

Thomas Glott
Avdelingsoverlege
cand.med.​

Ingebjørg Irgens
Avdelingsoverlege/ph.d.-stipendiat
cand.med.

Hanne Bjørg Slettahjell
Klinisk ernæringsfysiolog/ph.d.-stipendiat
MSc

Wiebke Höfers
Fysioterapeut/ph.d-stipendiat
MSc

Pia Wedege
Fysioterapeut/ph.d-stipendiat
MSc

Forskningsprosjekter ryggmargsskader

Fant du det du lette etter?