Ryggmargsskader

Forskningsgruppe

Hovedformålet til forskningsgruppen er å stimulere til og gjennomføre ryggmargsskadeforskning av høy kvalitet, og bidra til at den kliniske pasientbehandlingen for personer med ryggmargsskade blir mest mulig kunnskapsbasert. Forskningsgruppen skal fungere som en faglig katalysator for forskningsprosjekter, søknader om eksterne midler, og være et sted for faglige diskusjon og utvikling av fagfeltet.

Ledelse og kjernesammensetning

Leder
Vegard Strøm
Forskningsleder cand.scient., ph.d.

Nestleder
Emil Kostovski
Postdoktor, cand.med., ph.d.

Kjernegruppemedlemmer

november 2016

Forskningsprosjekter ryggmargsskade

  • Telemedisinsk trykksårpoliklinikk

    Prosjektets mål er å studere i praksis hvordan bruk av PC-basert videokonferanse kan bidra til økt samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten sammen med pasienten i hans/hennes hjem.

  • Effekt av høyintensitetstrening ved inkomplett ryggmargsskade

    Målet med studien er å undersøke om et 12 ukers tilrettelagt program med høyintensitetstrening i tidlig fase etter primærrehabilitering har effekt på kondisjons- og aktivitetsnivå hos personer med inkomplett ryggmargsskade.

  • Fall hos personer med traumatisk ryggmargsskade

    Personer med ryggmargsskade har varierende grad av redusert fysisk funksjon på grunn av lammelser i muskler og nedsatt følelse. Dette fører ofte til redusert balanse og dermed en økt risiko for å falle.