Forskningsgruppe

Ryggmargsskader

Hovedformålet til forskningsgruppen er å stimulere til og gjennomføre ryggmargsskadeforskning av høy kvalitet, og bidra til at den kliniske pasientbehandlingen for personer med ryggmargsskade blir mest mulig kunnskapsbasert. Forskningsgruppen skal fungere som en faglig katalysator for forskningsprosjekter, søknader om eksterne midler, og være et sted for faglige diskusjon og utvikling av fagfeltet.

Ledelse og kjernesammensetning

Leder
Vegard Strøm
Forskningsleder cand.scient., ph.d.

Nestleder
Emil Kostovski
Postdoktor, cand.med., ph.d.

Kjernegruppemedlemmer

november 2016

Forskningsprosjekter ryggmargsskader

Fant du det du lette etter?