HELSENORGE
Forskningsgruppe

Ryggmargsskader

Hovedformålet til forskningsgruppen er å stimulere til og gjennomføre ryggmargsskadeforskning av høy kvalitet, og bidra til at den kliniske pasientbehandlingen for personer med ryggmargsskade blir mest mulig kunnskapsbasert.

​​Om forskningsgruppen

Forskningsgruppen skal fungere som en faglig katalysator for forskningsprosjekter, søknader om eksterne midler, og være et sted for faglige diskusjon og utvikling av fagfeltet.​

Medlemmer

Forskningsgruppeleder

Vegard Strøm
Førsteamanuensis, cand.scient., ph.d.

Nestleder

Vivien Jørgensen
Seniorforsker
cand.san., ph.d.

Kjernegruppemedlemmer

Fin Biering-Sørensen
Professor/overlege
cand.med., dr.med.

Kirsti Skavberg Roaldsen
Seniorforsker/professor
cand.scient., ph.d.

Anne Marie Lannem
Forsker/fysioterapeut
cand.scient., ph.d.

Matthijs F. Wouda
Spesialfysioterapeut/leder KF-lab
ph.d.

Thomas Glott
Avdelingsoverlege
cand.med.​

Ingebjørg Irgens
Enhetsleder labratorier
cand.scient., ph.d.

Hanne Bjørg Slettahjell
Klinisk ernæringsfysiolog/ph.d.-stipendiat
MSc

Wiebke Höfers
Fysioterapeut/ph.d-stipendiat
MSc

Pia Wedege
Fysioterapeut/ph.d-stipendiat
MSc

Eva Hurlen​
Mastergradstudent

Pernille Susaas Holt
Mastergradstudent

​​​Forskningsgruppens pågående kliniske studier

Forebygge overvekt og fedme etter traumatisk ryggmargsskade

Modifisering av spastisitet med transcutan stimulering av ryggmargen (tSCS) hos personer med ryggmargsskade

Tidlig og intensiv motorisk trening for restitusjon av nervesystemet og fysisk funksjon hos personer med ryggmargsskade​


Forskningsprosjekter ryggmargsskader

Fant du det du lette etter?