HELSENORGE
Forskningsgruppe

Ryggmargsskader

Hovedformålet til forskningsgruppen er å stimulere til og gjennomføre ryggmargsskadeforskning av høy kvalitet, og bidra til at den kliniske pasientbehandlingen for personer med ryggmargsskade blir mest mulig kunnskapsbasert. Forskningsgruppen skal fungere som en faglig katalysator for forskningsprosjekter, søknader om eksterne midler, og være et sted for faglige diskusjon og utvikling av fagfeltet.

Medlemmer

Forskningsgruppeleder

Vegard Strøm
Førsteamanuensis, cand.scient., ph.d.

Nestleder

Vivien Jørgensen
Fagsjef fysioterapi
cand.san., ph.d.

Kjernegruppemedlemmer

Fin Biering-Sørensen
Professor/overlege
cand.med., dr.med.

Kirsti Skavberg Roaldsen
Forsker/professor
cand.scient., ph.d.

Anne Marie Lannem
Forsker/fysioterapeut
cand.scient., ph.d.

Matthijs F. Wouda
Spesialfysioterapeut/leder KF-lab
ph.d.

Thomas Glott
Avdelingsoverlege
cand.med.

Ingeborg Beate Lidal
Overlege TRS kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser
cand.med., ph.d.

Ingebjørg Irgens
Avdelingsoverlege/ph.d.-stipendiat
cand.med.

Hanne Bjørg Slettahjell
Klinisk ernæringsfysiolog/ph.d.-stipendiat
MSc

Wiebke Höfers
Fysioterapeut/ph.d-stipendiat
MSc

Pia Wedege
Fysioterapeut/ph.d-stipendiat
MSc

Forskningsprosjekter ryggmargsskader

Fant du det du lette etter?