HELSENORGE
Forskningsgruppe

Hjerneskaderehabilitering

Denne forskningsgruppen har som mål å drive med forskning som har så høy kvalitet at den vil hjelpe både sykehusets egne pasienter, og pasienter nasjonalt og internasjonalt, til å få en bedre hverdag.

​Hjerneskader påvirker flere sider av livet til både pasienten og de rundt. For å kunne yte bedre rehabilitering, trenger vi mer kunnskap om hva som skjer i hjernen etter en skade, hvordan personer håndterer skaden på forskjellige måter, hva som har betydning for hvordan man klarer seg på lengre sikt, og hva slags behandling som er dokumentert effektiv.

Ledelse og kjernesammensetning

Leder
Anne-Kristine Schanke
professor II, dr.philos, fagsjef i psykologi

Forskningsprosjekter hjerneskaderehabilitering

Fant du det du lette etter?