HELSENORGE

Forskningsgrupper

Forskningsgruppene har en vitenskapelig bredde fra professor og førsteamanuensis, postdoktor, ph.d.-stipendiater og til mastergradsstudenter.

Forskningsgruppens sammensetning vil være dynamisk og variere over tid. Gruppens medlemmer er ansatte ved sykehuset som driver med eller er delaktig i forskning innenfor gruppens tematiske område. Gruppen kan ta inn medlemmer som deltar i gruppen over kortere eller lengre perioder, for eksempel studenter, gjesteforskere, gjesteprofessor eller andre.

Bevegelse og funksjonHjerneskaderehabiliteringRyggmargsskaderSjeldne tilstander
Fant du det du lette etter?